söndag 12 april 2009

Finns raser?

Nu har vi fått en genetikprofessors ord på att det inte finns olika människoraser. Kanske man ska se det som ett "paradigmskifte" - ett steg bort ifrån ett kollektivt självbedrägeri.

Ungefär som att vi ser med våra egna ögon att solen går runt jorden, fast vi vet att det är tvärtom. Vi ser ju att olika folkslag har olika utseende. Men det ska vi alltså bortse ifrån menar sakkunskapen.

Det har blivit en politiskt korrekt dogm att det inte finns raser. Alla människor är "nästan" likadana säger man. Det är en förenkling. Människor är inte mer lika än att det går att avgöra en persons etniska tillhörighet med hjälp av DNA.

Folk gillar inte att bli manipulerade. Rasförnekelsen uppmuntrar snarare till etnocentrism och rasism än motverkar den.

Medfödd intelligens är ofta avgörande för en individs framgångar i livet. Enligt boken IQ and the Wealth of Nations gäller det även olika nationer. Men det finns undantag. Varför är det hinduiska Indien så rikt och det muslimska Pakistan så fattigt? De har ju precis samma genetiska bakgrund, så arvet kan inte spela in.

Anledningen till att det är så stor skillnad mellan Indien och Pakistan är att islam omöjliggör demokrati och marknadsekonomi, och islam är knappast något medfött utan något som utspelar sig i en människas psyke.

Den genetiska forskningen genomgår en hisnande snabb utveckling, så sista ordet får vänta. Människan är ett mirakel, med upptäckten av DNA har vi kommit till den punkt i livets utveckling då livet kan betrakta sig själv. Vi är Guds ögon.

18 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

Muslimer i Indien lever ett lugnt liv i samhällen runt gamla Benares ( Varanasi).
Ett samhälle som har viss balans mellan religiösa majoriteter fungerar. Blir styrkeförhållandet förändrat kan problem uppstå.
Badohi är ett exempel. Centrum för mattindustrin.
Troligen är den viktigaste förutsättningen för lugnt levnadsvillkor ,att flertalet har ett arbete att sysselsätta sig med d.v.s. en uppgift som leder till överlevnad.

Knegoff sa...

Läste någonstans att skillnaderna i DNA mellan olika folkslag ligger mellan 2-3%
Har också läst att skillnaderna i DNA mellan människor och träd ligger omkring 5%

Snart får de det nog till att vi egentligen är växter skall ni se!

Unknown sa...

Läste någonstans att Knegoff läst helt fel och har blandat ihop siffrorna.

Anonym sa...

Leder rasförnekelse till aversion mot andra raser än den egna? Man behöver inte vara profet för att ana det, och att vi lär få se bistra prov på detta framöver. Vi är Guds ögon!

Inför Gud är vi alla lika men på jorden är vi alla olika, individer såväl som åldrar, kön och raser. Detta skapar möjligheter till ondska (förtryck, exploatering etc) men just därför även till godhet, eller med ett folkligare ord: kärlek. Det fyller oss med en sådan vrede, skam och smärta att se ondskan härja fritt framför våra ögon att många av oss är beredda att fylla dess brunnar med grus TROTS ATT vi vet med oss att vi då även fyller kärlekens brunnar med grus. Ett dilemma! Ty lyckas vi stävja all ondska så får vi INTE godhet kvar. Det är inte så det fungerar här i världen. Lyckas vi kväva all ondska i sin linda så får vi kvar: ondska. Vi blir själva onda. Självmål.

Därför är det trots allt bäst att BEJAKA alla de skillnader som gör oss sårbara men kreativa och samarbetsbenägna som art. Vi bör HEDRA skillnaderna, inte förneka dem!

Busse Källing
http://profeten.blogsome.com/

Knute sa...

Vackert sagt, "Vi bör HEDRA skillnaderna, inte förneka dem!"

Anonym sa...

Det skiljer sig i snitt 0,3% i den genetiska koden mellan alla människor, oavsett etnisk bakgrund. Motsvarande siffra för t.ex. hundar är mindre än 0,1%. Av någon konstig anledning går det att dela upp hundar i mängder av raser, men samma sak "går inte" göra för människor... märkligt. ^^

Mindre än 1% kan låta lite, men 1% av det mänskliga genomet motsvarar 1.000.000 baspar skillnader. Ska man dessutom analysera skillnaderna på en epigenetisk nivå (uttryck av gener) så ser vi t.ex. att bara mellan män och kvinnor skiljer det sig uttrycket av gener i 200-300 gener. Rent genetiskt är 200-300 gener en stor skillnad. Skillnader i genuttryck finns troligtvis även mellan olika etiska grupper, men en sådan kartläggning av gener mellan olika etniska grupper har jag aldrig hört talas om (än). Det är för övrigt ingen forskning som Vetenskapsrådet skulle bevilja av givna principskäl.

Den här artikeln ger en bra insikt i "ras-problematiken":

http://forskningochmedicin.vr.se/knappar/tidigarenummer/innehallnr12009/kronikagenetikensforbjudnafraga.4.ead945b11f699b5085800018022.html


/Molekylärbiologen

Fred Torssander sa...

Det är självklart omöjligt att stoppa diskriminering och förföljelser genom att bevisa att den ideologiska motiveringen för uppdelningen av människor i olika kategorier är felaktig.
Diskriminering och förföljelser är inte avsedda att vara någon radikal och vetenskaplig metod att hantera de problem som borgarklassen och den kapitalistiska ekonomin skapar, utan tvärtom en avledare för missnöjet.
Diskriminering och förföljelser är ämnade att framstå som uttryck för radikala och folkliga intressen samtidigt som den i praktiken är extremt lojal gentemot de verkliga härskarna i samhället.
Och inngen vetenskap i världen kan tyvärr räkna med att åstadkomma mer bland diskrimineringspolitiker än att få dem att också predika antiintellektualism.
Som när den nya svenska högern hittar hem till de kristet fundamentalistiska kretsarna.

Knute sa...

Du börjar bra Torssander, men sen fastnar du i det marxistiska schemat. Anti-intellektualism definierar Wikipedia som en misstro på människors möjlighet att med förståndets hjälp finna lösningar på problem. Det är inte förståndigt att skylla alla etniska motsättningar på kapitalismen. Dessutom är inte all religion antiintellektualistisk eller fundamentalistisk, åtminstone är inte all etik och moral det. Jag citerar påven: "De kristnas uppgift är att få förnuftet att fungera fullständigt, inte bara på teknologins och den materiella utvecklingens område, men för att känna igen det goda, vilket är en förutsättning för lag och fred i världen."
Antag att du inte visste vem som sagt det, oxh jag tagit bort ordet "kristna", hade du inte hållit med då?
Att försöka placera in allt i ett höger-vänster-schema är nog praktiskt om man vill vara en åsiktsmaskin som har åsikter om allting, men ibland stämmer inte kartan med terrängen.

fred.torssander@telia.com sa...

Anti-intellektualism är som sagt att misstro intellektets möjligheter att finna lösningar på problem och innebär oftast att i stället vända sig till religiöst fundamentalistiska källor för "sanningen" - som påven. Vilken i sin tur givetvis hänskjuter alla frågor hinsides. Som när det gäller att "känna igen det goda".

Vad som är det goda för folket - som till exempel solidaritet - är inte det goda för överheten vilken då deras antal är rätt obetydligt bara kan härska genom att söndra.
Överheten är idag faktiskt så pass liten att de inte ens klarar uppgiften att söndra utan hjälp. Men då står diskrimineringspolitikerna så gärna till tjänst.
Bland annat med att sprida illusioner om det hela befolkningen (utom givetvis de diskriminerade) ofattande allmänna goda.
Knute stödjer sig förutom påven också på en av de mest suveräna diskrimineringsmetoder som psykologin har tillhandahållit åt de halvbildade: IQ-begreppet.

Den enda verkligt stringenta definitionen är dock att intelligens är vad den genomsnittlige psykologen anser sig ha mätt genom ett intelligenstest.

Knute sa...

Aha, då är alltså alla 7 riksdagspartierna diskrimineringspolitiker. Det är alltså för att härska genom att söndra som de lassar in irakier och somalier här.

Irakierna borde stanna i Irak och bygga upp landet. Att Sverige hanterar irakier så här är en ren skandal och ett i särklass övergrepp på oss svenskar.

Fred Torssander sa...

Att de irakiska flyktingarna borde stanna i Irak - dvs. inte släppas in i Sverige - är troligen uttryck för en fascistisk ståndpunkt. En ståndpunkt som går ut på att avskaffa rätten till asyl och åter göra landsgränserna till murar omkring folkens fängelser.

Det skulle dock kunna vara en annan sida av ett anti-imperilistiskt ställningstagande. Dvs. i fall Knute inte bara krävde att flyktingarna skulle avvisas/skickas hem, utan också att orsaken till deras flykt, den USAmerikanska militären ockupationen skulle skickas hem från Irak de också.
Men det finns tyvärr ingen anledning att tro att Knute har sådana åsikter. De så kallade nationella idag är precis som sina föregångare på 1930-talet först och främst anhängare av den aggresivaste imperialistmakten. Typisk för deras modell av försvar av nationen var Vidkun Quisling.

UltraV:s värld sa...

Jag förstår inte varför man inte stannar i Irak, där det behövs arbetskraft för at bygga upp landet. Sverige har inga arbeten att erbjuda, men Irak har mängder med arbetsuppgifter som behöver genomföras. De talar om hur välutbildade de är, läkare, tandläkare och annat, varför inte låta sina egna landsmän få del av servicen, då vi svenskar är överhopade med välutbildade människor sedan innan, och det sedan länge inte funnits arbeten ens för akademiker i vårt land!

Det handlar inte om USA om man ser närmare på problematiken, men är man vänsterinriktad eller muslim idag så avskyr man allt USA gör och det är bra att ha något att skylla på. Landet är rikt och har en relativt välfungerande struktur som möjliggör liv och återuppbyggnad och det är knappast amerikanerna som för krig, det handlar om helt andra saker idag i Irak som bekant!

Det finns muslimer som säger att de flyr från den demokratisering som USA, FN och regeringen i Irak vill få till. Jag tror på dem, för de har förstått att Sverige är otroligt eftergivet och att de får leva precis vilket muslimskt liv de vill här och dessutom kan de kräva vad de vill på demokratiska grunder i Sverige. Vi måste lyssna på vad muslimer själva säger och det har jag gjort under många års tid nu.

Det är återigen, knappast USA som är problemet i Mellanöstern och Irak, men för svenskar åt vänster och muslimer är det USA som spökar i alla hörn!

- - -

Här finns lite mer läsning om varför jag tror att muslimer anser att de kan ibland bättre kan ta tillvara de muslimska lagarna och synen på kvinnan i det demokratiska Sverige, än vad de kan i den demokratisyn som man vill ska finnas i Irak. Visst finns det kvinnor, islamister, som anser att jämställdheten måste vänta tills landet är uppbyggt, för man anser att man inte har råd med jämställdhet i Irak just nu. För jämställdheten kostar för mycket pengar anser man.

Men Sverige är som sagt otroligt eftergivet på alla plan och det är säkert en fördel för irakier som vill införa islam, i Irak som i Sverige.

http://canuteocean.blogspot.com/2009/03/muslimer-i-sverige-valjer-sharia.html

http://canuteocean.blogspot.com/2009/03/sverige-den-basta-islamiska-staten.html

- - -

För min del får gärna USA ta bort alla styrkor och alla de som arbetar i Mellanöstern. Väst ska dra sig bort helt och de får klara sig själva och driva sina länder med egen inhemsk arbetskraft och slå ihjäl varandra bäst de orkar klaner och länder emellan därnere. Även andra folk kan dra sig undan, som asiater som används i princip som slavar utan rösträtt och andra rättigheter i många av dessa länder. Jag tror väst vinner mest på att dra sig ur länderna, men hur länderna skulle klara sig är en annan historia.

Knute sa...

Quislingar är de som i Sverige utifrån verklighetsfrämmande teorier om kapitalism och imperialism stöder islamistiska och kommunistiska diktaturer typ Iran och Nordkorea, och kastar gatsten klädda i palestinasjalar och rånarluvor, eller något bättre klädda sprider sin giftiga propagande i medier, skola, universitet och andra institutioner.

Fred Torssander sa...

I likhet med dagens svenska så kallade nationalister vilka i allt stöder USA:s "civilisering" av världen, stödde det norska Nasjonal Samling - Quislingpartiet - dåtidens imperialistiska expansionism. Det nazistiska tysklands.
Även i fråga om vilka som utpekas som syndabockar för all världens elände finns det påtagliga likheter. För NS vad det judar, för dagens svenska nationalister är det muslimer. I båda fallen ett underförstått stöd till kristet religiös motivering av förföljelser errövringskrig och kolonisering.

Knute sa...

Det är det jag säger, Fred Torssander du ser bara din gamla inaktuella karta och inte världen som den ser ut nu. Detta är inte 1930-talet. Det pågår en folkvandring till Europa, har du inte lagt märke till det? Tror du att över en miljard muslimer låter sig viljelöst utses till syndabockar? De har dessutom finansiella muskler genom oljan.

Det handlar om att bevara vår frihet och demokrati. Men det verkar inte viktigt för dig, istället attackerar du nationalism och kristendom som är ganska ovidkommande i sammanhanget. Är det underkastelse för despoter och islamiska fanatiker du vill ha?

Uppsnappat från en debatt i Newsmill:

"Det är bevisligen så att islamska diktaturer utövar ett visst inflytande över en del moskéer och en del kulturella kretsar i Väst. Det är ett välkänt och väldokumenterat faktum. Följdfrågan är istället hur stort detta inflytande just nu är på olika håll och platser. Vill du likväl ha ett aldrig så litet konkret exempel att betänka så omnämner jag bara Irans vapenleveranser till Bosnien. Och jag håller 100% med den gode muslimske debattören Avni Dervishi som här har påpekat att många anti-USA och anti-NATO-anhängare ofta argumenterar på ett skamligt sätt."

http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/14/religionskritik-ar-inte-rasism

Fred Torssander sa...

Att det pågick en folkvandring till Europa och dessutom föddes för många barn inom de icke önskvärda befolkningsgrupperna (raser, religioner etc.), samt att detta innebar ett hot mot den vita kristna religionen/rasen/nationen/civilisationen var precis det argument som de ursprungliga quislingarna använde för att stödja hitlertyskland. Till och med den hitlerksa ockupationen av deras eget Norge. Det expansiva imperialistiska nazistiska väldet ansågs vara det sista säkra bålverket mot judendom, bolsjevism osv. vilket för de så kallade nationalisterna i NS var viktigare än fred och frihet.

Precis som när det gäller USA idag handlade nazisternas errövringskrig om råvaror och marknader. Och nu som då stödjer så kallade nationalister (vita, kristna, borgerliga europeér) detta även till priset av att ge upp den egna nationens självständighet. Till och med som i Sveriges fall till priset av att tvingas bryta med traditionen av alliansfrihet och i stället delta med trupp i kolonialkrig.
Det handlar inte om nåtos slags nationalism utan om en klassisk borgerlig politik. Att profitera på att de råvaruproducerande länderna tvingas sälja till underpris genom att utsätta dem för angreppskrig, ockupation och kolonisering.

Dock borde de eventuella ärliga nationalister som förekommer i rörelserna lära av historien.
Den nation kan aldrig vara fri, som deltar i förtrycket av andra.

Knute sa...

Det går inte att sätta likhetstecken mellan USA och Hitlertyskland, Torssander. USA kämpade mot nazisterna och räddade Europa från både dem och och kommunisterna.

Torssander, ditt syfte med dina kommentarer verkar vara att försöka skuldbelägga dem som är kritiska mot den stora invandringen. Hoppas läsarna genomskådar det. Effektivt att komma dragande med Hitlers folkmord för att få tyst på folk, så de blir försvarslösa. Hitler var verkligen överförjävlig, han spökar fortfarande.

Men det finns inga proportioner i sådana jämförelser. Vem inbillar sig att européer idag skulle börja bygga koncentrationsläger? Jämför hellre med kommunismens folkmord. Eller islamisternas folkmord i Sudan.

Judarna förföljs fortfarande, inte muslimerna som är deras förföljare, och USA bekämpar fortfarande (trots Obama) fascism/kommunism/islamism.

Folkvandringen beror på att det föds många barn i fattiga länder, och få i de rika. Men att de skulle vara fattiga på grund av kolonisering är inte sant. Tvärtom har de flesta länder (utom Afrika) fått avsevärt högre standard just på grund av handel och marknadsekonomi osv.

Jag drar ett streck i diskussionen här. Det ligger utanför ämnet för detta blogginlägg. Det handlade faktiskt om något annat än Lenins teser om imperialismen som kapitalismens högsta stadium.

Claes Andersson sa...

Fred Torssander (15 april 2009 06:48):

"I likhet med dagens svenska så kallade nationalister vilka i allt stöder USA:s "civilisering" av världen, stödde det norska Nasjonal Samling - Quislingpartiet - dåtidens imperialistiska expansionism. Det nazistiska tysklands."

Är det verkligen så att "dagens svenska så kallade nationalister" (till skillnad från "dagens svenska nationalister" i den andra meningen?) "i allt stöder USA:s "civilisering" av världen"?

Tror du att Nasjonal Samling (eller dess medlemmar) i första hand stödde nazismen eller Tyskland, snarare än att de såg sig behöva skydd, samarbete och en allians emot Sovjetunionen?

"Även i fråga om vilka som utpekas som syndabockar för all världens elände finns det påtagliga likheter. För NS vad det judar, för dagens svenska nationalister är det muslimer. I båda fallen ett underförstått stöd till kristet religiös motivering av förföljelser errövringskrig och kolonisering."

Utpekade Nasjonal Samling judar till syndabockar för all världens elände?

Utpekar dagens svenska nationalister muslimer till syndabockar för all världens elände?

Vem är det som uttrycker hat mot och trakasserar judar i Sverige (eller skall vi säga världen?) idag? Muslimer!

(Ett litet PK-förbehåll: Nej, inte alla muslimer och inte enbart muslimer.)

Vilket "underförstått stöd till kristet religiös motivering av förföljelser errövringskrig och kolonisering" uttrycker dagens svenska nationalister?

Skicka en kommentar