tisdag 7 april 2009

De kränktas kör i "människorättsrådet"

Att kritisera islam är inget konstigt alls ur västerländsk synvinkel. Islams sharialagar med straff som stening till döds och hals- hand- och fotavhuggningar är totalt otänkbara i ett samhälle med mänskliga rättigheter. Heligt krig, jihad, med uppmaningar till att döda oskyldiga människor bara för att de tillhör en annan religion, är något en freds- och frihetsälskande människa bara inte kan acceptera.

Om kritiken tar sig uttryck som att avbilda Muhammed med en bomb, i turbanen, än sen då? Syftet är att få muhammedanerna att inse vad deras religion egentligen är för något, att det inte finns något heligt i sharia och jihad. Om de de känner sig kränkta är det något de förtjänar, därför att de i så fall stöder något hemskt och omänskligt.

Det finns en frestelse bland de kristna att stödja muslimerna, eftersom de kan känna igen sig i deras sårade känslor. Roland Poirier Martinsson skriver:

"Den senaste tiden har sett en antikatolsk våg i medierna. Bakom katolicismens härdade och etablerade företrädare finns emellertid hundratusentals människor som inte abstraherar invektiven. De träffas av dem och det smärtar. Hånet gäller dem. Ofta är de människor i utsatta samhällsgrupper, kanske är de i Sverige för att de inte fick vara katoliker någon annanstans. De läser också tidningar."
Kristna faller i en fälla om de applåderar beslutet av FN:s människorättsråd att förbjuda kritik av religion. Förbud mot hädelse skyddar knappast kristna som vänder den andra kinden till, däremot blir det en effektiv lag för sådana som inte tvekar att sätta våld bakom orden. Och det gör islam där en imam är både präst, domare och verkställare av domen i en och samma person.

Visst kan en kristen få känna sig kränkt. Livet får inte kränkas. Och det är rätt att vara partisk och negativ till en religion som hyllar självmordsbombare.

Vatikanen försvarar rätten till religionskritik. FN-resolutionen skulle kunna tjäna som ett rättfärdigande för så kallade antiblasfemiska lagar: ”Vi vet mycket väl hur dessa används i många stater för att angripa religiösa minoriteter, även på ett våldsamt sätt.”

5 kommentarer:

Arne-utan-blogg sa...

FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) har inga som helst befogenheter att "besluta" om att "förbjuda" någonting.

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Human_Rights_Council

De islamiska länderna i UNHRC har de senaste tio åren producerat att antal icke-bindande resolutioner (rekommendationer), som de demokratiska länderna röstat emot och aldrig kommer att följa, eftersom de bl.a. strider mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (artiklarna 19 och 30).

Här är ett av de senare exemplen:
http://undemocracy.com/A-RES-62-154/page_1

En belysande nyhetsartikel:
"UN anti-blasphemy measures have sinister goals, observers say"
http://canada.com/topics/news/world/story.html?id=9b8e3a6d-795d-440f-a5de-6ff6e78c78d5

Knute sa...

Pat Boone skriver om de politiskt korrektas förföljelse och förlöjlande av de kristna:

Kristna: De nya politiska spetälska

http://synopsis-olsen.blogspot.com/2009/04/kristne-de-nye-spedalske.html

R. Lyons sa...

Om förföljelse av kristna i U.S.A.

Nizze sa...

Islam is NOT the religion of peace, it is "The Religion of Violence".

As long as the Muslim population remains around 1% of any given country/region/city they will be regarded as a peace-loving minority and not as a threat to anyone. In fact, they may be featured in articles and films, stereotyped for their colorful uniqueness:

Nation % Muslim
United States 1.0%
Australia 1.5%
Italy 1.5%
Norway 1.8%
Canada 1.9%
China 2.0%

At 2% and 3% they begin to proselytize from other ethnic minorities and disaffected groups with major recruiting from the jails and among street gangs:

Nation % Muslim
Denmark 2.0%
United Kingdom 2.7%
Germany 3.7%
Spain 4.0%
Thailand 4.6%

From 5% on they exercise an inordinate influence in proportion to their percentage of the population. They will push for the introduction of halal (clean by Islamic standards) food, thereby securing food preparation jobs for Muslims. They will increase pressure on supermarket chains to feature it on their shelves — along with threats for failure to comply. (United States).

Nation % Muslim
Switzerland 4.3%
Philippines 5.0%
Sweden 5.0%
The Netherlands 5.5%
Trinida and Tabago 5.8%
France 8.0%

At this point, they will work to get the ruling government to allow them to rule themselves under Sharia, the Islamic Law. The ultimate goal of Islam is not to convert the world but to establish Sharia law over the entire world.

When Muslims reach 10% of the population, they will increase lawlessness as a means of complaint about their conditions (Paris –car-burnings). Any non-Muslim action that offends Islam will result in uprisings and threats (Amsterdam - Mohammed cartoons).

Nation % Muslim
Guyana 10.0%
India 13.4%
Israel 16.0%
Kenya 10.0%
Russia 15.0%

After reaching 20% expect hair-trigger rioting, jihad militia formations, sporadic killings and church and synagogue burning:

Nation % Muslim
Ethiopia 32.8%

At 40% you will find widespread massacres, chronic terror attacks and ongoing militia warfare:

Nation % Muslim
Bosnia 40.0%
Chad 50.1%
Lebanon 59.7%

From 60% you may expect unfettered persecution of non-believers and other religions, sporadic ethnic cleansing (genocide), use of Sharia Law as a weapon and Jizya, the tax placed on infidels:

Nation % Muslim
Albania 70.0%
Malaysia 60.4%
Qatar 77.5%
Sudan 70.0%

After 80% expect State run ethnic cleansing and genocide:

Nation % Muslim
Bangladesh 83.0%
Egypt 90.0%
Gaza 98.7%
Indonesia 86.1%
Iran 98.0%
Iraq 97.0%
Jordan 92.0%
Morocco 98.7%
Pakistan 97.0%
Syria 90.0%
Tajikistan 90.0%
Turkey 99.8%
United Arab Emirates 96.0%

100% will usher in the peace of 'Dar-es-Salaam' — the Islamic House of Peace — there's supposed to be peace because everybody is a Muslim:

Nation % Muslim
Yemen 99.9%
Afghanistan 100.0%
Saudi Arabia 100.0%
Somalia 100.0%

Of course, that's not the case. To satisfy their blood lust, Muslims then start killing each other for a variety of reasons.

Knute sa...

Nizze, här finns en översättning till svenska:

EUSSR's tidtabell uppdaterad

Skicka en kommentar