torsdag 1 mars 2012

Thatchers stora bedrift var att hon återtog friheten som en viktig politisk princip

... som sedan har skapat och fortfarande skapar välstånd och framgång för alla. Socialistiskt snick-snack om jämlikhet och social rättvisa är frihetens värsta fiende.(från Thatcher, 2012)