lördag 17 mars 2012

Cecilia Malmström är väldigt deprimerad

... därför att det aldrig blev någon arabisk vår.

. . Läs mer på Snaphanen