lördag 31 mars 2012

Muslimska flickor ska simma tillsammans med pojkar sade schweizisk domstol

En muslimsk familj i Basel har dömts till 1400 schweizerfranc i böter för att ha vägrat låta sina döttrar delta i gemensam simning för pojkar och flickor.
Familjen hade försökt slippa betala böterna med motiveringen av att kravet kränkte deras religionsfrihet.

Föräldrarna hävdade att de - enligt Koranen - ville skapa en känsla av skam hos sina barn innan de nått puberteten. Gemensam simning skulle vara oförenligt med ett sådant mål. De överklagade därför den första domen, men den federala domstolen fasthöll böterna. Den uppgav att skyldigheten att delta i gemensam simning inte utgjorde något speciellt angrepp på familjens religionsfrihet.
Domstolen sa att det var ett "betydande allmänt intresse i att alla barn fick simlektioner".