söndag 18 mars 2012

Koranverser hör inte hemma i kyrkan!

I en kyrka i den tyska staden Ludwigsburg framfördes kompositionen "Dona Nobis Pacem" av Tilman Heiland, varvid skolelever och andra tvingades recitera den första suran i Koranen, verserna 1-3, på arabiska.

En timme före framförandet hölls under polisbevakning en demonstration av islamkritiker framför kyrkan: "Gud är inte Allah! Koranverser hör inte hemma i kyrkan!"