måndag 26 mars 2012

Fläsk är bättre än fjäsk

"För något år sedan började min dotter på dagis och jag följde med under invänjningen. Under de dagarna som jag var där, märkte jag att det inte förekom fläsk/griskött. Jag frågade en av personalen om detta. Hon sa att det stämmer att dagiset helt anpassat matsedeln efter de muslimska barnen. Av 67 barn var endast 15 muslimer och resten icke muslimer..."

. . Läs vidare >>