måndag 26 mars 2012

Om kvinnor fick ökad makt över sina egna liv...

... skulle mycket vara vunnet, men det hjälper inte integrationen att bygga fler moskéer och islamiska centra.

Svårt att göra något åt problem som sopas under mattan