måndag 26 mars 2012

FN:s omänskliga rättigheter

FN:s behandling av Israel är en karikatyr. Det finns inga proportioner. Israel är en demokrati och hyllar jämställdhet mellan könen, medan kvinnor knappt betraktas som mänskliga i Iran, Egypten, Turkiet och andra muslimska länder. FN:s beryktade "människorättsråd" förbjuder kritik av islams könsapartheid. Ta del av de skrämmande saker som den egyptiske muslimske predikanten Amr Kahled säger:

Europa muslimskt inom 20 år