söndag 4 mars 2012

Nu ska Ungern testas i det socialist-liberal-gröna EU-maskineriet

- Jag blev vald. Den ungerska regeringen är vald och EU-parlamentet är valt. Men vem valde Europeiska kommissionen? frågar Ungerns premiärminister Viktor Orbán.

Efter ett långvarigt socialistiskt styre fick Ungern för ett par år sedan en nationellt och kristet orienterad regering. Dess konservativa värderingar är starkt demokratiskt förankrade, liksom dess nyliberala ekonomiska politik med platt skatt för alla.

Den utländska pressen var på förhand negativt inställd och förutspådde det värsta. Detta har sina rötter i propagandan från socialisterna och utländska journalisters godtrogenhet. De senare gillar att lita på vänstern som sina informatörer, snarare än på fakta.

Ett falskt påstående som utländsk press gärna sprider är att uniformerade garden skulle gå in i zigenarbyar och hota invånarna. Men sådant är strängt förbjudet enligt lag. Liksom i Sverige är det polisen och inte medborgargarden som ska bekämpa kriminalitet.

Det är skamligt och okunnigt att anklaga Ungern för romernas problem när den ungerska regeringen ihärdigt arbetar för deras rättigheter. Integrationen har förbättrats under senare år vilket visar sig i det ökande politiska stöd regeringspartiet Fidesz får från romer/zigenare. Romernas problem är fattigdom, inte diskriminering.

Läs vidare:

EU utnyttjar valutakrisen för att lura på oss en politisk union!