torsdag 29 mars 2012

Nu kommer krisen till Sverige

En prognos som Katrineholms kommun har gjort visar att den årliga kostnaden för handikapp- och äldreomsorgen ökar. Men det är inte bara de äldre som kostar, även på skolor och dagis blir det trångt. Förra året gjorde regeringen upp med Miljöpartiet och lät 400 barn från Somalia bosätta sig i Katrineholm.

2000 somalier till Sverige varje vecka = 52 veckor x 2.000 = 104.000

. Läs mer >>