lördag 17 mars 2012

Sverige exporterer ------- Tordenskjold‏

Sverige exporterer våben til Saudiarabien, som vrimler med muslimer, fulde af had mod os vesterländinge, og hjälper dem oven i köbet med at bygge en våbenfabrik!

Det fik mig til at tänke på en episode under Store Nordiske Krig, hvor vi danske/svenske naboer forsögte at mule hinanden.

Peder Wessel Tordenskjold husker vi - norske og danske - bedre end alle andre söhelte. Ham sang vi om allerede som småbörn og han morede os med sine eventyrlige skarnstreger mod svenskerne. ”Tordenskjolds Soldater” i Marstrand blev et sprogligt begreb.

En dag mödte Tordenskjolds skib, Lövendahls Galley, den engelske fregat, ”De Olbing Galley”, som var i svensk tjeneste som kaperskib.

Skönt det var bedre udrustet end Lövendahl, gav Tordenskjold (dengang kaptajn löjtnant) sig i kamp og efter flere timers hårde träfninger – havde han kun krudt-karduser til endnu 4 skud fra hver kanon.

Hvad gjorde Tordenskjold? Han sendte en mand over til ”De Olbing”s engelske kaptajn, at han denne gang måtte lade ham sejle videre, for han havde ikke mere krudt! Men hvis fjenden vilde låne ham noget krudt, så kunde de fortsätte kampen, ellers måtte det vente til en anden god gang.

Det endte med, at de to fjendtlige kaptajner udbragte en skål for hinanden med gode önsker under mandskabernes höje hurra-råb!

Marinemaler Mölsted fra Dragör har foreviget situationen, som han forestillede sig den.

Admiralitetet i Köbenhavn og den eneväldige kong Frederik 4. var - lige så lidt som nutidens arabere – indstillet på ironi og spög. Tordenskjold fik til sin ärgrelse en reprimande, men slap for kongens snak om krigsret.