måndag 14 juni 2010

Svenska, västliga och kristna värden

Enligt Sveriges grundlag måste kungahuset följa den Augsburgska bekännelsen och fördöma alla kätterier, bland annat de som muhammedanerna gör sig skyldiga till.

Grundlagen kommer troligen att ändras senare i höst, men för allt i världen, se till att monarken behåller trosbekännelsen! Sverige har halkat ner tillräckligt i det värderelativistiska träsket. Någon motvikt måste finnas kvar den dag då det finns fler muslimer än kristna i landet.

Från en dansk debatt om Luthers augsburgska bekännelse (Confessio Augustana):

"I en av sina skrifter om muhammedanerna kallar Luther den turkiska våldsmakten för 'djävulens tjänare, och en exponent för ondskans mordiska och förstörande kraft'. Islams Gud är alltså djävulen, sett ur Luthers teologiska synvinkel.

Men det går ju inte an i dessa så politiskt korrekta tider, då särskilt den evangeliska kristendomen ligger på magen för islam och låter sig trampas på, medan teologerna utstöter försonande ljud om islam som en systerreligion till kristendomen och annat dhimmi-nonsens."
En dhimmi (arabiska: ذمّي) är en person som lever i en muslimsk stat utan att vara muslim.

Läs mer: Allah är INTE den samma som Bibelns gud

9 kommentarer:

Anonym sa...

Varför är det så många muslimer som inte vill bo i ett muslimskt land?
Efter flera mordhot och ett mordförsök på Svenskar så detta vårat svar, Vi kommer nu gå in för att bota muslimska barn från islam genom att skicka info till deras HEMsidor och uppmana andra att göra likadant.
När mohammed var 50 år gammal så gifte han sig med en flicka som var 9 år gammal så han var en äcklig pedofil och han var även slavägare. Om man vill veta vad koranen tycker om flickor ska man läsa koranen sura bina 60. Se och läs mohammed T-shirt på http://www.mohammedt-shirt.com
Detta är inte mitt ip nr

MS sa...

Monarken måste då följaktligen även "fördöma" buddister och hinduister men det blir det inga krigsrubriker om. Rubriksätting som "Victoria måste fördöma Islam" är inte bara löjliga utan även farliga. Media piskar upp motsättningar som inte finns och vi vet alla hur lättkränkta muslimerna är.

Krikon sa...

Det finns tusentals invandrare, inte bara kungafamiljen, som får sitt uppehälle betalt från födseln till döden och de nya invandrarnas kostnader räknas i miljarder kronor jämfört med de futtiga 150 miljonerna som mest gåt till att underhålla våra kulturslott.!

Knute sa...

Suveränt argument, Krikon!

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Detta land kommer aldrig få fler mohammedaner än svenskar så länge det finns ett uns av liv kvar i denna kropp min själ för tillfället innebor i.

Fältmarskalken sa...

Ber här att få instämma i att det är högst väsentligt att Succsionsnordningens nuvarande regler kring trostillhörighet bibehålles.

Ett samhälle behöver helt visst en värdegrund att stå på. Häri borde nästa steg vara att även stipulera att ledande ämbetsmän skall bekänna sig till den kristna läran uttryckt i rena evangeliska läran enligt den oförändrade Augsburgiska bekännelsen sådan den är antagen och förklarad i Uppsala mötes beslut av år 1593.

Även ett återupprättande av statkyrkan synes av nöden vara tvunget för att åter ge vårt folk fast mark under fötterna.

Anonym sa...

Monarkin är demokratins blindtarm
Men se till att grundlagen följs och kalla kungen till kyrkförhör en gång i månaden. Otillräckliga bibelkunskaper bör medföra offentligt spöstraff i gammal fin tradition. För vi vill väl ha gamla fina traditioner?
Joppe

Knute sa...

Mohammed T-shirt, skicka några hundringar för reklamen!

Knute sa...

White Christian Britons ‘unfairly targeted by draconian religious hate laws’

Over-the-top 'religious hate' laws have fuelled a worrying trend of prosecutions for even mildly critical remarks, a think tank has warned. Draconian hate laws have dragged disputes that would normally be settled in a healthy argument between people into the courts, it suggests.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1295856/Draconian-religious-hate-laws-fuel-worrying-rise-prosecutions-mild-remarks.html

Skicka en kommentar