lördag 12 juni 2010

En president som motvikt till statsministern?

Jag gillar monarkin därför att den representerar vårt folks suveränitet och identitet med kors på flaggan och augsburgska trosbekännelsen, och jag gillar statsminister Fredrik Reinfeldt, åtminstone jämfört med Mona Sahlin. Inte minst ger hennes smeknamn "Mona Muslim" farhågor för vad hon skulle kunna hitta på om hon kommer till makten. Kanske dags att tänka om, både vad gäller kung och statsminister:

Sverige på glid mot DEMOKRATUR, skriver Jan Gillberg i DSM. Makten har koncentrerats till Statsministern. "Den politiska klassen" har därmed blivit alltmer toppstyrd.

I samma nummer av DSM (ej online) säger Anne-Marie Pålsson att när riksdagen utser statsministern uppstår ett starkt beroende mellan riksdag och regering. Ty riksdagen röstar inte emot sin egen regering! Den mest långtgående åtgärden för att ändra detta vore att införa en ordning där regeringschefen utses i allmänna val.

Då skulle regeringschefen bli tvingad att leva efter de råd Bill Clinton gav i en TV-intervju. På frågan från Elvis Costello om vad som gör en bra president svarade Clinton: Behandla kongressen väl i annat fall får du inte dess stöd.

Svårt att tänka sig att statsministrar vill släppa ifrån sig makten, men snälla, kunde vi inte ha både kung och president? Både kung och president behövs som motvikt mot demokraturen.

Demokrati: Guden som svek

gp svd sds

2 kommentarer:

Martin Gustavsson sa...

Likvael har riksdagspolitikerna den direkta makten och inte statsministern. Riksdagspolitikernas uppgift aer att roesta enligt vad de gaatt till val paa och redovisa sin oevertygelse innan valet och sedan foelja denna linje hela mandatperioden om de har naagon stake.

Daa maaste regeringen foera en politik som representerar folkviljan, vilket givetvis aer hela poaengen med "representativ" "demokrati".

Och om inte riksdagspolitikerna har stake nog att inse vad demokrati aer saa finns alltid Aktiv Demokrati och det aer verkligen en glad nyhet just nu, anser jag

(med undantag av ett faatal riksdagspolitiker med stake).

MrPerfect72
Medlem av http://aktivdemokrati.se

Anonym sa...

Den representativa demokratin är egentligen en matafysisk omöjlighet. Man kan inte representera någon annans makt. Antingen har man makt och kan utöva den eller så har man inte makt.I Sverige har politiker och stora företag för mycket makt och medborgarna, småföretagen och familjerna för lite makt.

Skicka en kommentar