onsdag 3 september 2008

Muslimfeministisk agenda


Rubriken är en travesti på "Queerfeministisk agenda" av Tiina Rosenberg. Queer vill riva upp det heterosexuella samhället till förmån för homosexuellas syn på sex och sam- levnad, inklusive att polyamorösa förhållanden ska legaliseras. Samma syn finns inom islam, man vill riva upp det samhälle vi ser idag och skapa ett samhälle med mer strikta könsroller och polygami, men bara för mannen.
Jag gör inte anspråk på att ha gjort en heltäckande analys av muslimska konvertiter och deras situation i Sverige, men jag har försökt att syna delar som jag anser är viktiga för kvinnor i ett försök att förstå ett nytt fenomen inom feminismen.

Fler och fler unga svenska kvinnor konverterar till islam. De klär sig i slöja och burka, sitter hemma eller tar hand om hem och barn medan mannen arbetar. Hon lyder också mannen som en god muslimsk kvinna. Det finns ingen tydlig konsensus bland dessa, men vissa mönster tycker jag kan skönjas i deras sätt att förhålla sig till sig själva och omgivningen.

De kallar sig inte sällan muslimfeminister och det låter i mina ögon som en total mot- sats, eftersom islam förknippas med underkastelse. Men F!-feminismen finns ju, en typ av feminism jag aldrig trodde kunde uppstå bland kvinnor som anser sig medvetna om könsroller och kvinnors utsatthet.

Muslimfeminister förefaller mig också arbeta emot kvinnans frigörelse, en frigörelse vissa muslimska kvinnor vill ha. Muslimfeminismen har stora likheter med den anti- feministiska rörelsen som finns i Sverige och Europa idag. Där frågor om kvinnans barnaförande och motstånd mot abort och preventivmedelsanvändning är centrala,
och synen på att kvinnor har sin plats i hemmet och mannen ute samhället.

För svensk feminism har kvinnors rättssäkerhet varit ett mycket viktig fråga. Kvinnans underordning under mannen har också successivt förändrats och kvinnor har lyckats ta en större plats i det svenska samhället. Inte utan att kvinnors liv, hälsa och säkerhet har skadats, men kvinnor har ändå lyckats. Lagstiftningen säkrar idag kvinnor på många olika sätt på arbetsplatser, i hemmen och ute i samhällslivet.

Åtskilliga människor anser att muslimer inte ska segregeras, lever de i det svenska samhället löser sig många problem. Muslimfeministerna tar sin plats i hemmet, och mannen ska vara en del av samhället, som muslimer lever i de muslimska länderna. Dessa olika bilder av var muslimska kvinnor ska befinna sig för att svenska samhället ska bli stabilt, krockar med varandra.


Religionen och dess utövande är en mycket dominerande del av konvertiternas liv, och de konverterade är ofta ännu mer islamistiska än kvinnor som föds inom islam.
"I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn", är en hälsningsfras som ständigt uttalas och skrivs. De jämför sina tvätt- och bönestunder, fem gånger om dagen på fem minuter, med en rökpaus.
Betyder det också att religionen skapat ett beroende så de måste be på ett rättroget sätt? Varför måste bönen underkastas ritualer? Den kristna bönen behöver inte underkastas en viss ritual, människan är fri att bedja från hjärtat i vilken situation som helst.


En konvertit har gett mig svar hur konvertiter ser på kvinnans ställning i islam:

Även konvertiter accepterar polygami, men hakar ofta på att Muhammed rekommen- derar att man bara tar en, högst fyra kvinnor, och att det ska fördelas rättvist mellan kvinnorna.
"Fyra fruar: På den tiden då Koranen kom till Mohamad saw, så hade män väldigt ofta hur många fruar som helst. För att minska detta fick Mohamad uppenbarelsen om att endast ta max fyra fruar OM mannen kunde behandla dem likadant. Dvs, exakt likadan klänning, exakt lika mycket kärlek, exakt lika många barn, exakt lika mycket sex, exakt lika mycket pengar och mat osv. Det är näst intill omöjligt och det står även i koranen. "ta blott en enda"

Att kvinnor får arbeta enligt islam stödjer de på att Muhammed sa att man alltid ska söka kunskap.
"Arbete och skola för kvinnor: Väldigt acceptabelt. Profeten Mohamads fru Khadija drev ett eget företag och Mohamad arbetade under henne. Det står i koranen att man ska alltid söka efter kunskap."

Kvinnors rättigheter till eget ägande;
"Kvinnan får ingenting äga: Jo. Det står såhär i koranen : Malikiterna tillåter kvinnan att vara vårdnadshavare och förmyndare."
Betyder detta att de anser att kvinnan äger sina barn?

Kvinnors rätt till sin egen kropp och liv:
"Mannen äger kvinnan: I kristendomen tar kvinnan mannens efternamn vid giftermål för att visa att hon hör ihop med honom. I Islam bär kvinnan kvar sitt egna efternamn efter äktenskapet trädit i kraft. Detta eftersom hon är sin egen. Ingen ska sätta sitt namn på henne."
Det enda kvinnan har i islam är tydligen sitt eget namn.

"Kvinnan är mindre värd, hon ärver enbart hälften vid arv: Detta är sant, att hon ärver mindre än mannen. Detta beror på att mannen har försörjningsplikt, det har inte kvinnan. hon gör precis vad hon vill med sina pengar. Mannen måste försörja sig och sin familj, han kan aldrig kräva pengar från henne. Om kvinnan väljer att dela med sig så är det positivt, men ingenting hon måste göra i skillnad från mannen. Om nu kvinnan ärvde lika mycket som mannen men ingen försörjningplikt har, blir det inte orättvist då? Han måste dela med sig, inte hon. Det har inte med mindre värde att göra. Kvinnor som inte är/inte kommer att gifta sig med en man får däremot samma summa som mannen."
Varifrån får hon pengarna? Sina föräldrar?

"Jämlikhet: I koranen står det: "Kvinnor hava ock samma rättighet mot mannen, som männen emot dem, såsom tillbörligt är" Det står oxå "De rättrogna, både män och kvinnor, äro varandras beskyddare" profeten skall ha sagt "kvinnor är männens systrar".

Kvinnlig könsstympning: "Det existerar i arabländerna och afrikanska länder, men avråds i Islam."
Jag har aldrig sett att det avråds inom islam, mer än av kvinnor som inte vill ha denna tortyr kvar.


I Koranen och sharialagen regleras sexualiteten och våldtäkt existerar inte i äktenskapet.
1963 fick gifta kvinnor rättsligt skydd i svensk lag, innan dessa "kunde kvinnor inte våldtas" i ett äktenskap.
I Koranen och sharialagarna som också utgör lagstiftningen i muslimska länder regleras våld mot kvinnor, hur mycket våld mannen får använda och varför, det kallas att aga sin kvinna.
I svensk lag är våld mot kvinnor kriminaliserat och ska lagföras som ett brott, inte bara mot kvinnan utan som ett brott mot samhällets lagstiftning.

I muslimska länder används slöjan och burkan som en "feministisk strategi", om de är beslöjade och täckta anser de att männen inte kan förbjuda dem tillträde till platser där kvinnor inte har rätt att vistas. I Sverige använder unga konvertiter slöjan för att de vill markera mot det svenska samhället att de nu är muslimer och följer islam.

Samma konvertit har lämnat mig ett svar på varför kvinnor använder slöja idag inom islam:
"Slöjan: På profeten Mohamads tid var det väldigt vanligt att kvinnor sågs som leksaker. De våldtogs och männen såg ner på kvinnorna ordentligt.
Slöjan gjorde att männen inte längre såg de som sexobjekt. Sorgligt nog behövdes en slöja pga männens sexuella känslor och synsett. Det borde vara männen som ska kontrollera sig själv istället för att kvinnan ska behöva dra på sig en sjal. Men tills männen lärt sig att hålla sina tredje ben i styr så var/är slöjan ett bra hjälpmedel."


Frågan infinner sig, när ska männen ens börja hålla sig i styr?
I Mellanöstern är synen på den västerländska kvinnan som en hora, för att hon inte klär sig i slöja och burka och för att hon har frihet att röra sig var hon vill, en vanlig religiös och politisk propaganda. Det blir en varning till muslimska kvinnor i Mellanöstern att inte vara som kvinnor i väst, de syndiga, snuskiga kvinnorna.

I Sverige har vi en lagstiftning som gör att kvinnor har rättsligt skydd då hon "rör sig fritt", det handlar om jämställdhet. Därför är slöja och burka inte ett medel för att skydda sig. Även om muslimska kvinnor och män, konvertiter av bägge könen mer och mer agerar för att deras kvinnor och barn ska täcka sig och vara åtskilda i många sammanhang. Det är ofta ett tecken på att man är en god muslim, men anses också skydda kvinnor.

Svenska kvinnor som konverterar ser det också som naturligt att barnen fostras in i faderns religion, dvs islam. Den svenska feminismen anser att ingen, varken modern eller fadern har rätt att bestämma över barnets tro, och det finns inget tvång att fostra in barnet i en religion. Att låta mannens religion styra barnets fostran är mycket patriar- kalt och det är inte feminism att stödja patriarkatet.

Enligt koranen och ahadith har man rätt att slå barnet som man vill och anser att det behövs för fostran av det. Jag vet konvertiter som accepterar barnaga och inte sällan själva slår sina barn. I andra fall står mannen för misshandeln, men de ser på och accepterar den. De stödjer mannen i hans fostran.

Konvertiten berättar också att skilsmässor inte är något problem, iallafall inte i Egypten:
"Vårdnad av barn vid skiljsmässa: Vid en skilsmässa får modern vårdnaden av barnen både pojkar och flickor till dess att de fyller sju år. I Egypten är det dock så att mamman får vårdnaden av sonen till han är 10-12 år och flickan till hon är 15-16 år. Mannen har dock lov att träffa barnen hur mycket han vill. Detta är det som rekomenderas ifall parterna är osäkra. Ifall modern är instabil så får mormodern eller fadern vårdnaden. Självklart får mannen och kvinnan komma på en egen vårdnadsplan. Det är det bästa."
Kan en far någonsin vara instabil enligt denna lagstiftning?


Det är möjligt att det fungerar att leva som kvinna under islam i Sverige, men vad händer då kvinnan inte längre lyder? Vad händer om hon blir misshandlad och vill skiljas, vems lag gäller då? Mannens muslimska sharialag, eller den svenska? Vilken lag kommer kvinnan själv att följa? Kommer hon alls att skydda sina barn och kräva enskild vårdnad för att exempelvis kunna skydda sin dotter mot sexuella övergrepp från barnets far eller från släkt? Eller är mannen den som ska styra i familjen, och hon är lojal? Vilket stöd har en konvertit i en familj där mannen och islam är så dominerande?

Jag har hittills inte sett en enda lagtext i sharia som skyddar barn vid misshandel och sexuella övergrepp, eller som ger kvinnan rätt att skydda, men det är möjligt att det finns. Eftersom kvinnan har väldigt lite rättigheter inom islam och ofta saknar egen inkomst, blir hon oerhört utsatt i ett miss- handelsförhållande och det blir svårt för henne att skilja sig.
Eftersom ett muslimskt äktenskap inte anses basera sig på kärlek så lär kvinnan inte kunna vända sig till en imam för att får råd och stöd, eller klaga hos mannens släkt då han visar intresse för andra kvinnor och gör saker som kvinnan upplever som kärleks- löst.

Många kvinnor har lämnat sina föräldrar totalt i samband med konverteringen, kvinnan väljer själv att ta avstånd från sina föräldrar som inte accepterar att hon konverterat, eller oroar sig för hennes situation. Mannens kontroll av kvinnan kan också ha lett till att hon minskat eller helt brutit kontakten med sin ursprungliga familj. Hon tillhör mannen, enligt islam. Det kan vara svårt att etablera kontakten igen för dessa kvinnor och de står ensamma.


Muslimer anser att vi alla egentligen är muslimer, så den som väljer att bli muslim egentligen inte konverterar, utan reverterar. Dessa är en revertit.

En annan ung kvinna, en muslimsk konvertit, gav mig sin syn på vad islam handlar om:

Gud (allah) gav människan fri vilja och jag fastar och jag konverterade till islam för att jag själv villle det. Visste ni föressten att i islam, kristendomen och judendomen har vi samma gud? Det finns bra muslimer och dåliga muslimer precis som det finns bra kristna och dåliga kristna. Inte påstår vi att ni är pedofiler för några dåliga katolska präster roar sig med sedfövärv inte heller påstår vi att ni alla är för självmord för att det förekommer självmordsekter. Kom igen nu ni fattar vad jag menar. Jag tycker inte att ni ska utala er om saker som ni vet så lite om utan att ta reda på fakta. Jag vet att er rädsla beror på okunskap och undermedvetet hat pga all dålig media. om ni törs så gå gärna in på islamguiden.com och ägna en stund till att lära er något så ni kan ha en grund till era påståenden. Fast och andra sidan så kanske ni skulle känna er dumma som gått runt och burit på så mkt onödigt hat. Tänk på att varje främling ni möter kan vara en vän ni ännu inte lärt känna och tänk vad mkt krig vi skulle slippa i världen om alla slutade att hata.
Mvh VeroniqaDet är typiskt att kritik av religionen nästan uteslutande framställs som ett hat mot islam och som ett hat mot muslimer. De måste få leva precis som de själva vill, annars är det hat, som leder till krig. Det dras stora växlar på kritiken emot islam inom muslim- ska kretsar.

Hennes text verkar också vara ett slags försvar mot kritik hon känner till, som inte sällan framförs mot synen på profeten Muhammed som den perfekta människan, men som islam och dess anhängare anser att han är. Det finns historiska källor där man vet hur han framlevde sitt liv, och det handlar inte om en perfekt människa. Har man profeten Muhammed som förebild för sitt liv får man stora problem i det svenska samhället.
Inte på grund av att det är sekulärt, utan på grund av att vår lagstiftning, tack och lov, sedan länge kriminaliserat de handlingar som ingår i före- bilden.

Hedersrelaterat våld

0 kommentarer:

Skicka en kommentar