lördag 6 september 2008

40 Frågor om Islam

En nyhet från 2007, men som är lika aktuell, om inte mer idag då vi ser en snabb ökning av toleransen för islams utövning på olika sätt i Sverige.

"Kamal Moubadder säger att han inte vill att dödsstraff för otrohet eller att tjuvar får händerna avhuggna införs i Sverige i dag med tanke på det skulle rubba "helheten i rättssystemet". Men han accepterar islamiska sharialagar i andra länder och medger att han kan tänka sig dem i Sverige under en förutsättning: En enda: om svenska medborgare i en demokratisk process väljer dessa lagar så kan de införas, säger Kamal Moubad der till DN.

Ragnar Eliasson, biträdande generaldirektör på Skolverket, kan inte påminna sig något liknande fall där en skolledares eller ägares personliga åsikter utanför skolan anmälts och vill inte uttala sig specifikt om Al-Mustafaskolan: Men allmänt sett är det anmärkningsvärt om en företrädare för en skola uttrycker sådana uppfattningar eftersom de direkt strider mot de värden som skolan är skyldig att värna och aktivt verka för.
Dit hör människolivets okränkbarhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och tolerans, konstaterar Ragnar Eliasson."

Läs mer: Skolchef hyllar sharialagarna, DN.
40 Frågor om Islam

Hedersrelaterat våld

0 kommentarer:

Skicka en kommentar