onsdag 3 september 2008

Halalslakt och integrationStatsrådsberedningen
Statsminister Fredrik Reinfeldt
Jordbruksdepartementet
Jordbruksminister Eskil Erlandsson v g diarieför tack

I Er iver att fjäska för muslimerna besöker Ni Stockholmsmoskén, bjuder in muslimska företrädare till dialog på Rosenbad samt högtidlighåller Arabförbundens dag i demokratins högborg – Sveriges riksdag.

Nu har Ni som krona på verket besökt ett halalslakteri. Jag förmodar att Ni slapp bevittna djurens dödsångest och hur livet sakta under många, långa minuter rinner ur de plågade djuren efter snittet i halsen.

På bilden i DN av Er och Era guider Samman Hussein och Nemir Zetali på Qibbla Halal Kött i Johanneshov såg det hela ju hur trevligt och oblodigt ut som helst!

Med kännedom om muslimernas välutvecklade känsla för iham – svindel – och taqija - rätten att ljuga och föra bl a myndigheter bakom ljuset, när det gagnar islam eller dem själva var allt förmodligen väl tillrättalagt och alla spår efter blodbaden avlägsnade inför Ert besök.

I sitt standardsvar på frågor om halalslakt hävdar Eskil Erlandsson att ”regeringens inställning är att djur ska behandlas med respekt och värdighet.” Anser Ni att de djur som utsätts för halalslakt behandlas med ”respekt och värdighet”? Respekt för djuren och deras värdighet har – som bekant (?) - aldrig varit ett utmärkande drag i islam.

Jordbruksministern påstår också att ”all slakt utan bedövning är förbjuden i Sverige – det gäller även halalslakt”. Hur efterlevs och övervakas detta? Jag betvivlar att det finns en svensk veterinär eller annan tillsyningsman - t ex en statsminister - närvarande vid varje halalslakt. Eller…?

Jordbruksministerns floskelsamling fortsätter: ”Precis som vid all slakt är det viktigt att den person som sköter bedövning och slakt har tillräcklig erfarenhet och kunskap.” Återigen: hur och av vem/vilka kontrolleras denna ”erfarenhet och kunskap”?

Jag befarar att jordbruksministerns ”krav” på ”respekt och värdighet” mest är en from förhoppning; ännu en av de dimridåer, som regelmässigt läggs ut som försvar för det mångkulturella projektet!

Halalslakt – en del av integrationen?

Ni anser uppenbarligen att halaslakt skall utgöra en del av regeringens integrationspolitik och kamp mot segregationen: ”Att det inte finns halalkött i de stora butikerna får aldrig bli ett skäl till att många invandrare vill stanna i Rinkeby eller på Rosengård.

Det finns säkert helt andra skäl till att de stannar i Rinkeby och Rosengård. Många utlänningar har bosatt sig i Rosengård, Bergsjön, Hammarkullen, Ronna, Fittja, Rinkeby, Tensta etc etc för att enligt egen utsago ”slippa Sverige.” Där kan de leva utan att arbeta och utan att behöva lära sig svenska. Där har de sina moskéer, sina egna förskolor och skolor, sina egna socialkontor, sina egna läkare, affärer, kaféer, restauranger, sin egen kat-försäljning etc etc.

Där behöver de aldrig komma i kontakt med det förhatliga svenska samhället. I DN den 18 juli 2001 kunde man läsa att ”Invandrarna har det faktiskt så bra i Rosengård att de inte vill flytta härifrån. Här slipper de konfronteras med det främmande svenska sättet att leva.

Där lever de inte bara i en självvald isolering från det svenska samhället. Där lever de segregerat även inom sina egna gränser: araber bor för sig, somalier för sig, serber för sig, kosovoalbaner för sig osv osv. Det blir förmodligen lugnast så.

Den moderata frihetskampen måste också handla om att ge egenmakt till nysvenskarna, stötta integrationen och få bort en massa onödiga regler som skapar värdegrundskrockar i det svenska samhället. Det är en uppgift för alliansregeringen.

Den uppgiften torde alliansregeringen – precis som den förra regeringen – gå bet på. En av Era berikare – Michael Alonzo punksångare och f d byråchef på Kulturdepartementet – har uttryckt utlänningarnas självvalda avståndstagande från svenskarna och det svenska samhället på sitt eget vältaliga sätt. I en intervju i en film finansierad med skattemedel sade han:

Svenskarna dom… jag menar det är klart att dom får bo här också. Dom frå bo här också och jag har inget emot det bara dom inte försöker beblanda sig för mycket med oss, va. Dom får va’ som dom e’. Dom har sin kultur, javisst, skitbra. Käka er jävla surströmming. Det är helt OK, men inte i min port liksom. I Sverige lever det invandrare och ju mer vi lever tillsammans och ju mindre vi slipper ha svenskarna i närheten ju bättre mår vi.” I sin film konstaterade han också att ”vi våldtar deras barn. Dom tycker om det, faktiskt.” Han sjöng vidare en sång med titeln ”Fy fan svenska flicka” tillägnad ”alla blonda, vackra, blåögda, jävla kräk.

Lucianatten 1994 – det vill säga åtta dagar efter Stureplansmassakern – framträdde Alonzo i ett extremt våldsfixerat sammanhang och sjöng sin sång: ”Död, död, död åt alla präktiga blonda vikingar … Ni kommer att drabbas av en terror som kommer att förfära er” samt ”jag hatar er, era jävla arschlen.

Mot denna bakgrund är det bara att önska statsministern lycka till med integrationen!

Men att sälja halalslaktat kött på Ica och Konsum torde knappast hjälpa! Tror man på det konceptet tror man förmodligen också att jorden är platt, att månen skall trilla ner, att tomten kommer med julklapparna och storken med de små barnen.

Det dunkelt tänkta…

Vad menade Ni f ö med att ”stötta integrationen och få bort en massa onödiga regler som skapar värdegrundskrockar i det svenska samhället”? Är det vårt svenska djurskydd, som successivt skall avskaffas för att möta de muslimska kraven bl a på halalslakt utan bedövning?

Avslutningsvis…

Vi är många svenskar som inte vill konfronteras med halalslaktat kött i våra livsmedelsaffärer. Det kanske vore lämpligt att någon enda gång ta hänsyn till ursprungsbefolkningens krav och önskemål!

De som kritiserade den grymma, barbariska och otidsenliga slaktmetoden fick det föga statsmannamässiga svaret ”Ja men ät nåt annat då.” Varför ger Ni inte det rådet till muslimerna som - på grund av sina religiösa och vidskepliga vanföreställningar - inte kan acceptera våra slaktmetoder?

Jag ber Er notera att frågorna i detta brev icke är retoriska utan kräver konkreta svar, tack!

Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd
Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka


PS. F ö hjälper det inte alliansregeringen i valet 2010 hur mycket ni än fjäskar för muslimerna m fl så kallade ”marginaliserade” grupper. De kommer ändå att rösta på (s) eftersom de förknippar namnet ”socialdemokraterna” med ordet ”socialbidrag”! Dessutom har ju Mona Sahlin lovat dränka förorterna i skattemiljoner/miljarder när de vunnit valet! DS

1 kommentarer:

Knute sa...

Latifa, jag tog bort din kommentar på grund av arabiska fraser som jag inte förstod. Jag googlade och försökte förgäves översätta. Som jag skrev i en annan kommentar till dig, muslimer som läser kan få för sig att jag accepterar dina allahu akbar etc. Jag vill inte publicera dolda budskap.

Skicka en kommentar