lördag 20 september 2008

Vårdnadsbidraget och invandrarna


I Norge är 75 procent av dem som är hemma med vårdnadsbidrag kvinnor födda utanför Europa. Samma sak kommer att hända i Sverige.

Det stora problemet med vårdnadsbidraget är att föräldrar förlorar rätten att skicka sina barn till förskolan, vilket medför att barnen inte lär sig svenska.

Lösningen skulle kunna vara obligatorisk svenskundervisning i språkförskolor ett par timmar om dagen.

Låt mammorna byta blöjor medan personalen pratar svenska med barnen. Anställ inte arabisktalande personal på förskolorna, då lär sig inte barnen svenska. Bjud barnen på svensk mat, det är en anpassning till samhället, de lär sig bordskick och mycket annat.

Kritiken mot vårdnadsbidraget har gått ut på att det skulle vara ett hot mot jämställdheten. Hur det än är med den saken så är det bättre för småbarn att vara hemma än att vara på dagis. Däremot att vårdnadsbidraget är ett hot mot integrationen är det ganska tyst om.

Ganska snart blir vi tvungna att ta avsked med välfärdsstaten – helt enkelt för att den uppmuntrar till en tillväxt av människor som kommer att bli en börda för staten:

Ta det tunisiska exemplet. En kvinna i Tunisien får 1,7 barn. I Frankrike får hon kanske sex barn, därför att den franska regeringen betalar henne för det. Det är självfallet inte meningen, att pengarna skall gå till tunisier, men franska kvinnor vill inte röra dessa pengar, medan däremot de tunisiska gärna vill.

Varför socialdemokraterna vill ta bort vårdnadsbidraget är egentligen obegripligt. Vårdnadsbidraget gynnar faktiskt deras egna väljargrupper, till exempel invandrarkvinnor från utomeuropeiska länder. Men det vill inte sossarna prata om, deras argument mot vårdnadsbidraget är att det hotar jämställdheten, för svenska kvinnor vill säga. Både burka och topless i badhusen, ungefär.

2 kommentarer:

gäster sa...

Jag hittar inte länken nu, men något parti i Danmark, eller om det var en kommun där, ansåg att om barnen inte lärt sig danska tills fyra års ålder, skulle man tvinga dem till förskola. Det vore en välgärning för barnen, för föräldrarna vill ofta inte vare sig integreras eller assimileras. Det ser ut så ute i Europa också, bland grupper som funnits där sedan årtioenden!

Knute sa...

Off-topic:

Den här bloggen har seglat upp på sjunde plats på Bloggtoppen, kategori Filosofi/Religion!

Skicka en kommentar