söndag 19 september 2010

Den nya islamforskningen

Bilden har inget sammanhang med texten, nej låt oss lämna den svenska valfebern och gå tillbaka i historien:

Erövringen av Nordafrika och hela fälttåget norrut, som hindrades av Karl Martell år 732, är inte ohistoriskt. Ohistoriskt är det däremot att de attackerande araberna var muslimer. Det var de inte! Det var monofysitiska kristna. Detta har många konsekvenser, inte minst för förståelsen av araberna i Spanien. Katedralen i Sevilla till exempel blev inte skapad som en moské, som vi kan läsa i "Resan går till Andalusien." Det var från början skapad som en arabisk kyrka. Sedan blev den en kort övergång till moské, innan den igen blev kyrka. Ja, det fanns ingen muslimsk arkitektur innan den nionde århundradet. För alla kända moskéer var l själva verket kyrkor!

Den nye islam-forskning

Tips Veritas Universalis

1 kommentarer:

Knute sa...

Til sidst kommer også det manglende led: En profet! Jøderne havde deres profeter, de kristne deres, og ud på scenen træder MHMD, den priste gudstjener, Muhammed. Da den arabiske hersker al-Mamun (786-833) engang efter 825 i spidsen for en stor videnskabelig stab besøgte Klippemoskeen i Jerusalem (som altså ikke var en moske, men en kirke) læste han al-Maliks gamle indskrift: Muhammed adb Allah. Men han læste den ikke på aramæisk. Det kunne han ikke. Han og hans skriftlærde læste den på det arabiske sprog, som kort forinden var opstået som skriftsprog i grammatikskolerne i Mesopotamien. Al-Mamun læste til sin store tilfredshed sort på hvidt: Muhammed, søn af abd Allah. Det er fra al-Mamuns tid, vi har de første møntfund, som er utvetydig muslimsk og henviser til profeten Muhammed. Hadith’erne, de mange tusind fortællinger og vidnesbyrd om Muhammed, stammer formentlig også fra denne tid. Ligesom det formentlig også er under al-Mumin, at den første udgave af Koranen ser dagens lys.

Den nye islam-forskning

Skicka en kommentar