torsdag 31 december 2009

Islam och Nazismen

Från Spydpigen:

Den islamiska världen och dess folk är i dag kraftigt smittade med nazistiskt tänkande. Denna infektion härstammar från tiden före och under andra världskriget. Anti-semitismen är gödd och formad av en energisk propaganda från Nazi-Tyskland, målinriktad mot Mellanösterns massor från 1939 till 1945.

När Mein Kampf distribueras så öppet i Mellanöstern, måste man komma ihåg att nazismen inte är en källa till skam som här i landet, men till stolthet...

Världens mest kraftfulla kortvågssändare sattes upp för de olympiska spelen i Berlin 1936. Den sände från 1939 till 1945 antisemitisk propaganda mot söder - på arabiska, persiska och turkiska. Sändarens signal var starkare än BBC's och dess redaktion var mer professionell.

Tyskarna hämtade upp de mest älskade muslimerna, man citerade Koranen och spelade arabisk bakgrundsmusik. Radio där nere hördes offentligt, i basarerna och på kaffebarerna. Med varje klunk kaffe fick man dagligen två timmar av nazism. Och ett radiobudskap kommer ju fram till alla analfabeter.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar