söndag 10 februari 2008

Stöd påven, han vill oss väl


I en artikel i DN anklagas påve Benediktus för att vara motståndare till den moderna vetenskapen. Ett påstående som dessutom i vanlig vänstervriden stil inte underbyggs med ett enda konkret exempel. Utan att förklara hur, påstås Benediktus vara motståndare till Kants filosofi. Jag vill påstå tillbaka att det är han inte.

Artikelförfattaren har fått alltihop om bakfoten. Sällan har det funnits en påve som varit så positiv till förnuft och vetenskap som Benedikt XVI. Han är så långt från fundamentalist som en kristen rimligen kan vara utan att tappa bort Bibeln helt. Påven är en stor tänkare och hans skrifter läsvärda. För att vara religiös betonar han förnuftet ovanligt starkt och avvisar all blind tro.

"De kristnas uppgift är att få förnuftet att fungera fullständigt, inte bara på teknologins och den materiella utvecklingens område, men för att känna igen det goda, vilket är en förutsättning för lag och fred i världen."

Otroligt djupt och klokt, eller hur. Citatet är fritt ur minnet, men leta på internet och du finner många liknande uttalanden av påve Benedikt, född Ratzinger.

"Reason and faith go hand in hand, and the concept of a holy war is against the nature of God," sade han när muhammedanerna attackerade honom hösten 2006. I support the pope!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar