måndag 4 februari 2008

Vad triggar igång hederskulturen?Flickor som knuffas ner från balkonger har blivit vanligt. Förra året inträffade det i Nyköping, Karlstad, Kristianstad, Stockholm, Eskilstuna, Mönsterås med flera platser. I januari i år föll flickor ner från en balkonger i Eksjö och Södertälje. Nu har det åter hänt, denna gång i Malmö.

"Familjen kommer från Irak och har bott i Sverige sedan 2006.

Ungdomarna som stod på gatan har berättat hur de såg två eller tre skrikande personer på balkongen. En av ungdomarna, en pojke, har berättat för tidningen Kvällsposten att han såg att flickan stod med ryggen mot balkongräcket och hur hon plötsligt föll baklänges.

– Om hon inte blev knuffad. Ja, då vet jag inte, säger pojken.

Den 16-åriga flickan föll från fjärde våningen och ned i en källartrappa." SvD

Det värsta är att mördarna som knuffat ner flickor från balkonger hittills alltid släppts i brist på bevis.

Organisationen Rädda Barnen borde tänka om. I sin egen forskningsrapport censurerade Rädda Barnen bort förklaringar om att våld och och sexuella övergrepp mot barn kunde bero på hederskultur! Så länge det är tabu att diskutera hur islam sanktionerar och legitimerar hedersvåld går det inte att lösa problemet.

Läs mer >>

10 kommentarer:

Anonym sa...

Denna plötsliga ökning av fallrelaterade olyckor måste utredas. Tillsätt en haverikommission som får i uppdrag att ta fram en nollvision mot fallrelaterade olyckor och som ska titta på hur man kan bygga om miljonprogramsområdena för att omöjliggöra denna typ av fruktansvärda händelser. Återigen tvingas vi bevittna hur utsatta och segregerade grupper tvingas bo i bostäder med icke säkerhetsklassade balkonger där ingen svensk skulle våga sätta vare sig sin fot eller annorledes.

Knute sa...

Hela svenska folket,

jag är stum av beundran inför ditt snillrika förslag. Detta måste spridas!

Anonym sa...

Marklägenheter åt invandrarna!

Knute sa...

Ännu ett förslag som säkert faller myndigheterna på läppen! Så behöver de inte göra något orsakerna.

Anonym sa...

Hörrni! Det här kanske är ännu ett fall av flickmobbning...har ni tänkt på det? Det gynnar inte saken att börja skrika om hedersmord i förväg! Det kan också bara vara en galning som gjort det.
Fast det förstås, alla ni som drar slutsatser har säkert inside information från polisen.

Fröken Sverige sa...

Men hur länge hade du tänkt att smyga med denna blogg?

:-)

/FS

Knute sa...

Välkommen Fröken Sverige!
Ja, hur ska jag svara, EKP är förstås huvudprojektet.

Fröken Sverige sa...

Nå, nu länkar jag dig i alla fall.

Varenda blogg är viktig!! Vi för inte bara en kamp mot islamiseringen..utan mot politiker och media. Där ska vi visa att vi är starkast.

:)

/FS

Knute sa...

En får tacke!

Anonym sa...

Hej!

Jag skriver till dig eftersom du deltagit i debatten om huruvida Rädda Barnen har censurerat forskaren Pernilla Ouis eller inte. De andra forskarna bakom rapporten Gender-Based Sexual Violence Against Teenage Girls in the Middle East har följt debatten i Sverige och nu gett sin syn på saken. Nedanstående text är publicerad i Sydsvenska Dagbladet idag, den 26/2, som ett direkt svar på Aje Carlboms artikel som publicerades igår i samma tidning.

Pernilla Ouis uppdrag var enligt hennes kontrakt med Rädda Barnen ”gender consultant”. Hon skulle bistå de tre forskarteam från Mellanöstern som tillsammans skrev rapporten ”Gender-Based Sexual Violence Against Teenage Girls in the Middle East”. Av rapportens sammanlagt 170 sidor utgör de lokala forskarnas bidrag 140 sidor – ett kapitel vardera från Jemen, Libanon och det ockuperade Palestina. Pernilla Ouis skulle skriva en inledning. Men forskarna hade invändningar mot Ouis text och efter diskussioner – där Ouis såväl deltog som gav sitt godkännande – ströks vissa delar. De lokala forskarna ansåg att Pernilla Ouis drog slutsatser som saknade täckning i materialet.

De har gett sin syn på saken i ett brev till Rädda Barnen som här återges något förkortat:

”Ouis drog i sin inledning inkorrekta slutsatser. För det första antog hon att resultatet av hennes litteraturgenomgång och tidigare egna fältstudier kunde generaliseras till att omfatta även nationell nivå. För det andra, antog hon att resultaten från våra tre länder (Libanon, det ockuperade Palestina och Yemen) kunde generaliseras och omfatta hela den arabiska världen, det islamiska samhället och Mellanöstern. Dessa länder är mycket komplexa och skiljer sig från varandra i sina olika sammansättningar av religiös tillhörighet, värderingar, traditioner, normer, livsstil och kultur.

Ouis skapar förvirring när hon omväxlande använder termer som arabvärlden, islamistiska samhällen, Mellanöstern och muslimer. Detta är oroväckande då Mellanöstern består av olika religioner, kulturer, traditioner och historiska erfarenheter. Vidare hävdar Ouis att sexuellt våld mot flickor främst härstammar från ett religiöst perspektiv (islam) utan att ta hänsyn till hela spektrat av olika seder och bruk, traditioner och socio-ekonomiska sammanhang. I de palestinska områdena till exempel förekommer hedersmord i både kristna och muslimska grupper.

Som forskare vill vi att vår rätt att ge synpunkter ska respekteras och återspeglas i den färdiga rapporten. Vi måste försäkra oss om att vårt arbete inte underordnats slutsatser som vi inte kan stå bakom och som inte stöds av vår forskning.

Dr Rafif Rida Sidawi
Lebanese Council to Resist Violence Against Women, Lebanon

Dr Ayesha Al-Tafai
Women Studies Centre, occupied Palestinian Territory

Dr Husnia Al- Kadri
Gender-Development Research and Studies Centre, Sana´a University, Yemen”

De forskare som kritiserat Pernilla Ouis är alla verksamma i Mellanöstern. De tar i sin forskargärning mycket stora risker. Det var av omsorg om sin integritet som forskare de ville stryka i Pernilla Ouis text, inte av feghet. Rädda Barnen har gett Pernilla Ouis full frihet att publicera sina slutsatser i eget namn.

Bästa hälsningar,

Gunnar Löfberg
Biträdande Generalsekreterare Rädda Barnen

Skicka en kommentar