onsdag 6 februari 2008

Bortgift mot sin viljaSverige är i dag det enda landet i EU förutom Belgien som inte har någon form av försörjningskrav vid anhöriginvandring. HD
Självklart måste regeringen göra något åt den saken. Men det behövs fler åtgärder.

Den danska 24-årsregeln är något av det mest geniala som gjorts för integrationen.

Detta visar en undersökning från AKF -
Anvendt Kommunal Forskning:

När unga med invandrarbakgrund inte kan bli gifta i ung ålder med någon från föräldrarnas hemland, håller de sig till studierna i stället. Tendensen till att hoppa av en utbildning efter grundskolan är högre för personer som är gifta.

24-årskravet är en lag som förhindrar en dansk och en icke EU-medborgare som inte fyllt 24 år att bo ihop i Danmark, eftersom den senare inte kan få uppehållstillstånd.

Lagen satte stopp för en del av det systematiska missbruket av arrangerade äktenskap med familjesammanförda. Ungdomar berättar hur regeln beskyddar dem mot att bli gifta mot sin vilja under press från föräldrarna. Antalet tvångsäktenskap har reducerats markant.

Ja, det är ett dilemma, att danska medborgare under 24 år som vill gifta sig av äkta kärlek med någon från ett land utanför EU, ska drabbas därför att man vill förhindra muslimska flickor och pojkar från att bli tvångsgifta. Vilket de inte undslipper i alla fall eftersom det bara är att flytta över Sundet. Där det skett flera mord som skulle förhindrats om de mördade kvinnorna hade sluppit bli gifta. Kvinnojourerna i Skåne är överfulla med misshandlade tvångsgifta kvinnor.

I ljuset av de mänskliga tragedier som skulle kunna undvikas, vore det inte något för Sverige att ta efter? Att unga invandrare får möjlighet att utbilda sig och själva välja livspartner.

Allt fler anhöriga invandrar till Sverige, i fjol hämtades
29 000 makar. I många fall rörde det sig säkert om
tvångsäktenskap. Om du någon gång sett en ung förgråten, halvt drogad kvinna, föras bort för att bli tvångsgift glömmer du det aldrig. Även unga män blir bortgifta mot sin vilja, den danske politikern
Naser Khader berättar om det i sin självbiografi "Ära och skam".

Läs mer:
Norska pakistanier: tre av hundra gifter sig av kärlek

0 kommentarer:

Skicka en kommentar