fredag 22 februari 2008

Är islamologi vetenskap eller skönmålning?

Nu är misstankarna bekräftade: de förnumstiga islamexperter som uttalar sig i TV och tidningar är inte trovärdiga.

Islamforskningen som bedrivs på universiteten har övergivit den objektiva vetenskapligheten och blivit språkrör för islam. Den ser medvetet bort från de delar av islams tradition, som är svårsmälta för en modern humanist.


Åtminstone är det på det viset i Danmark, enligt en avhandling av
Kim Möller, men något säger mig att det stämmer på Sverige också.

Islamologiprofessorn
Jan Hjärpe är en av männen som ligger bakom den planerade skolresan för 20 Malmöbarn till Saudiarabien. Han försvarar resan med att han själv gick i pojkläroverk och hans syster i flickskola, så saudisk könsapartheid är inte så farligt. Om vi ska protestera mot kvinnoförtrycket borde vi sluta köpa bensin till våra bilar tycker han.

Läs också: EU censurerar skolböcker >>

6 kommentarer:

Anonym sa...

Argumenterar du emot att saudiska och svenska barn möts och ritar tillsammans?

Ställer du dig emot Hjärpes förhoppning att saudiska erfarenheter av det svenska könsblandade enhetssystemet ska leda till en liknande utveckling i Saudiarabien?

Hur tror du att man kan påverka det saudiska samhället i en mer positiv, jämställd riktning?

Var i Hjärpes text finns den påtalade skönmålningen? Påstår han något som inte är sant? Underhåller han information som är relevant för frågan, dvs mötet mellan barn? Vad är det du stör dig så mycket på?

Knute sa...

Dialog är ett praktiskt ord när man vill manipulera någon, vilket det handlar om från saudisk sida. De säger dialog, men menar krav.
Islam är intolerant och besvarar kritik med våld. Klockan tickar för Västvärldens yttrandefrihet och för jämställdheten mellan könen.

Anonym sa...

"Hjärpes... försvarar resan med att han själv gick i pojkläroverk.."

Och idag är han islamisternas vän i Sverige, pojkläroverken var uppenbarligen skadliga

Anonym sa...

Hallå? Verkligheten kallar! Är det någon här som verkligen läst vad Hjärpe skriver?

Är det verkligen någon här som är så mentalt urspårad att de motsätter sig att svenska och saudiska barn träffas?

Det ska bli spännande att se vilka krav som de manipulativa saudierna kommer att ställa på de svenska barnens teckningar...

Anonym sa...

det är bluff om inte empiriska bevis etc ges
icke ett öre till sådant som ej ger der rätt och därmed utveckling

vi går ju mot rymdcivilisation
packa ihop byggnation och låta markanden sköta allokering med kraft (mänsklig)
"Alla goda krafter" fack= solidaritet, trygghet och samspel (spinn-off, samarbete=jfr alt kost)

Anonym sa...

det ska vara religionsfrihet (livsstilsmodellen enligt religion och frihet)
ska själv få ta ställning i ålder
Ingen annan har rätt till det vare sig du eller jag

Skicka en kommentar