måndag 5 juli 2010

Ett farligt gift som omger Visby stift

Titeln syftar inte på vattnet som omger det än så länge idylliska Gotland, utan på en viss religion. En ö som drabbats särskilt hårt av det heliga kriget för att skapa islamisk överhöghet är Storbritannien...

läs vidare >>

0 kommentarer:

Skicka en kommentar