tisdag 27 juli 2010

Köpenhamns kommun: "Invandrares inavel kostar miljoner"

Mentalt och fysiskt funktionshindrade: "När kusiner får barn tillsammans, är risken dubbelt så stor att få ett handikappat barn."

Dödfödda: "Det får oss att tro att det ökade antalet dödfödda bland pakistanier, turkar och somalier beror på att det är i dessa kulturer man finner så många giftermål mellan närstående," säger professor Anne-Marie Nybo Andersen som leder undersökningen.

Specialskolor: "40 procent av barnen vid dessa skolor har invandrarbakgrund. Antalet invandrare i relation till den danska befolkningen är bara 7-8 procent."

Hodjas Blog

3 kommentarer:

Demokratbloggen sa...

Islams infiltrering i väst

Det så kallade Jihad-projektet innebär att infiltrera hela västvärlden för att till sist åstadkomma ett världskalifat. Det här är början till tredje världskriget!

http://demokratbloggen.wordpress.com/2010/07/27/jihad-projektet/

Manhattan Woulf sa...

Som ett mellanled en replik av Tannhäuser: Av ont begär din själ är full.

http://www.valutan.wordpress.com

Knute sa...

British Pakistanis constitute 1.5 per cent of the population, yet a third of all children born in this country with rare recessive genetic diseases come from this community.

http://vladtepesblog.com/?p=25161

Skicka en kommentar