måndag 14 januari 2008

Allah är inte den samma som Bibelns gud

Från tidningen Dagen. Även i GP.

Integrationsministern till attack mot Bibeln och Koranen

När människor hänvisar till religionsfriheten som om det skulle ge dem rätten att bete sig hur som helst mot andra människor, bara för att man kan hänvisa till några rader i Bibeln eller Koranen, så kan inte det kallas religionsfrihet, sade integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen på söndagen.

Sabuni menande att ”vi kan inte leva bokstavstroget efter Bibeln eller Koranen”.

– Religionerna måste anpassa sig efter vad vi uppnått. Religionsfriheten handlar inte om att man får kränka de mänskliga rättigheterna.

– Mångfald är bra, men all mångfald är inte bra och det måste sägas.

* * *

Heja Nyamko! Helt sant och riktigt. Bortsett från att det var onödigt att attackera Bibeln. Få människor tolkar den bokstavligt nu för tiden. Framförallt använder de den inte som handbok för terrorism.

Men hon kunde väl inte annat än köra med kålsuparteorin om att islam och kristendom skulle vara lika farliga. Förståeligt eftersom hon är muslim och kunde råka illa ut om hon enbart angrep Koranen. Så det vore synd att kalla henne feg.

Däremot finns det gott om fegisar som inte törs kritisera islam, eller islams politiska komplikationer, utan angriper kristendomen i stället. Jag undrar vad det är för psykologisk mekanism som gör att folk överför sin rädsla och avsky för islam på kristendomen.

Antagligen är det något så enkelt som feghet. Oförmåga att ta ansvar. Behov av att skylla ifrån sig. Socialister och islamister resonerar likadant i det avseendet, antingen syndabocken heter kapitalismen eller västerlandets dekadens. Eller som man numera får höra, "religionens" fel.

En präst skriver: "Vi gör våra barn och ungdomar en otjänst om vi i någon sorts förment välvilja låter bli att förmedla värderingar och det som vi känner är omistligt för ett värdigt liv. Jag tror till och med att det är livsfarligt att medverka till att våra barn blir - som någon uttryckte det - både traditionslösa och religiösa analfabeter, när synen på religion och tradition blir lika med vidskepelse och förtryck. I detta avseende är Sverige i och för sig ganska unikt i världen..."

Religion är viktigt, den finns inbyggd i våra hjärnor. Men den kan missbrukas i politiska syften, som islamisterna gör. Därför var Jesus så framsynt när han sa "Ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör".

Vi skulle behöva en ny upplysningstid. Vi borde inte släta över och prata om en religionernas gemensamma värdegrund som inte finns.

LÄS VIDARE: Allah är INTE den samma som Bibelns gud >>