tisdag 15 januari 2008

Boken Vem är Vem för kriminella


Nu har den kommit, boken Vem är Vem för kriminella. Som titeln antyder är det eftersträvansvärt att begå brott för att komma med i framtida upplagor, om man nu inte är med i den första.

Boken (som egentligen heter Svensk Maffia)
lyfter upp och glorifierar organiserad kriminalitet. Den är skriven på ett underdånigt sätt i förhållande till vissa av de här grupperingarna. Och bilderna är förhärligande.

Då uppställer sig frågan, går det att förbjuda fångarna att läsa den? En knepig fråga, vad säger grundlagen, går det att förbjuda böcker som uppmanar till brott? I Indien, Tyskland och Danmark har det till exempel gjorts försök att förbjuda en våldsförhärligande religiös bok som inspirerar till brott mot grundlagen.

LÄS VIDARE >>