tisdag 15 januari 2008

EU:s nya fördrag sovjetiskt så det förslår


Enligt Lissabonfördraget försvinner medlemsländernas vetorätt på 62 områden. 105 nya frågor som EU har rätt att besluta över tillkommer. Invandrings- och asylfrågor ska i fortsättningen vara underkastade EU:s lagar.

Svenska riksdagens möjlighet att ändra lagarna stängs. Vilket förklarar varför svenska politiker är så entusiastiska och inte vill ha folkomröstning om fördraget. De klarar ju inte av att på egen hand få stopp på folkvandringen till Sverige, numera 100 000 personer om året.

En av de få borgerliga politiker som vill ha folkomröstning är Moderata ungdomsförbundets ordförande Niklas Wykman, som lite lamt säger: "Det skulle vara bra, ett tillfälle att prata om Sveriges internationella engagemang."

Men Vänsterpartiet kräver folkomröstning. DN

De spelar bara för galleriet för att få folk att rösta på dem. I själva verket ligger EU i deras intresse, en sovjetisk superstat i full färd i socialistisk riktning med hjälp av miljöavgifter och regleringar av arbetsmarknaden.

I andra europeiska länder är det socialistpartier och miljöpartier som är mest EU-entusiastiska. Låt dig inte luras av dessa ulvar i fårakläder.

Jag överdriver inte när jag liknar Europaunionen vid Sovjetunionen. Lyssna bara på EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström:

"Under de senaste åren har vi utvecklat spännande metoder för att bättre lyssna till och fånga upp medborgarnas åsikter, bland annat genom medborgarråd.

Utan en lyhörd tvåvägskommunikation förblir den europeiska integrationen ett elitprojekt där en stor del av allmänheten känner sig avskärmad från EU-arbetet och riskerar att vända EU ryggen."

Är det inte avslöjande? EU bjuder in utvalda medborgare till Bryssel för att höra vad de har att säga, i stället för att låta Europas folk säga vad de tycker i folkomröstningar.

Medborgarråd? Låter förrädiskt likt arbetarråd = sovjeter. Och Högsta Sovjet, det är Europaparlamentet, medan Kommissionen motsvarar Politbyrån, inte ansvarig för någon, inte vald av någon.

Mer Wallström kan läsas här och här och här.

Uppdatering: Slovakiens vänsterregering vill ratificera Lissabonfördraget men det vill inte oppositionen. Detta avslöjar vilket vänsterprojekt fördraget är, när Centraleuropas gamla stalinister är så ivriga att få igenom det. SDS

Är anti-amerikanism Europas identitet?