måndag 21 januari 2008

Extrema utmaningar

I ett fritt samhälle ska man få gifta sig med vem man vill. Men Sadime Sahindal mördades därför att hon hade varit tillsammans med en svensk man.

Hedersmord, gängvåld, personrån och misshandel med etniska förtecken är extrema utmaningar mot allt vad vi hittills tyckt vara rätt och riktigt i Sverige. Tuffa killar som misslyckats med sin skolgång bränner skolor och söker snabba stålar i kriminalbranschen.

Välfärd, välstånd, individens trygghet och frihet, utbildning... allt detta var vi världsmästare i, men inte nu längre.

Stora pensionsavgångar gör att Sverige behöver nytt yrkeskunnigt folk. Kan vi vänta oss av invandrarna att de utbildar sig till ingenjörer?

I Sverige värderas läsning högt och dess värde ifrågasätts ytterst sällan. Barn med arabiskt ursprung växer ofta upp i hem med en helt motsatt inställning. I dessa familjer är böckerna få och inte sällan undangömda. Om föräldrarna har en negativ syn på böckers betydelse vågar inte barnet ta för sig i skolbiblioteket.

Nöjesläsning är inte prioriterad i det arabiska samhället och ett nytt fenomen.

Och vem skall hjälpa dem med läxorna på kvällen?

Som sagt, extrema utmaningar.

* * *

Vilka brott hamnar i statistiken >>