måndag 2 april 2012

Kyrka blir islamisk skola

Kyrka i Göteborg blir islamisk skola:

"Jag har levt ganska länge, och känner snart inte igen mig i mitt eget land. Den stadsdel jag tidigare bodde i är idag helt utraderad såtillvida att det knappt finns någon svensk kvar där, då jag någon besökt platsen talas det språk jag inte förstår, folk tittar på mig med skepsis. Så här var det inte förr. Jag vill inte ha det så, och det finns många med mig som inte heller vill det."

2000 somalier till Sverige varje vecka = 52 veckor x 2.000 = 104.000.

Är svenskarna utrotningshotade?