fredag 13 april 2012

Jag tror inte att du skall ägna dig åt att kalla alla som oroar sig för "rasister"

Om vi gör en återblick på historien så är den fylld av de mest bestialiska dåd från människans sida. Det har alldeles nyligen gått en serie på TV om antikens världar där man blir varse detta, babylonierna, assyrierna, perserna, grekerna, romarna och därefter muslimerna i följd efter varandra. I alla dessa samhällen fanns och finns en otrolig grymhet. Man högg huvudet av fienderna, man flådde dem levande, man korsfäste dem, man stenade dem till döds etc., etc. Till och med i ett land med så gott intellektuellt rykte som Grekland utgjorde slavarna sex sjundedelar av befolkningen. Dessa ägde man och kunde döda när som helst, ungefär som man slaktar en gris idag. Likaså ägde man sina barn och sin hustru, vilken kunde dödas utan bestraffning om hon gjort sig skyldig till "äktenskapsbrott". Och vi vet ju alla idag vad det betyder.

Den stora skillnaden inträdde med Jesus Kristus. Detta är naturligtvis svårt att smälta för en del, men icke desto mindre sant. De kristna friköpte slavarna eller släppte sina egna fria (och gör så än idag i t.ex. Sudan), kvinnan och barnen befriades från husbondens övermakt, tyranni och godtycke, man motsatte sig gladiatorspelens grymheter (som varat i 600 år) i vilka människorna miste sina liv om publiken visade "tumme ner", man tog hand om de bortstötta barnen och byggde barnhem, hem för åldringar, sjukhem, sjukhus, med fara för eget liv vårdade man smittkopps- och pestsjuka, man motsatte sig aborter (som var livsfarliga för kvinnan) och spädbarnsdråp (extremt vanligt), man utvecklade musiken (kyrkomusik, Bach, Mozart, etc.) och vetenskapen. Kort sagt den humanism, den kultur och det välstånd västerlandet har idag är till hundra procent en effekt av det judeo- kristna synsättet. Det skall man ha i åtanke när man bedömer andra kulturer. Därför att när man lämnar judeo-kristendomen kommer man att vara tillbaka där man var innan Jesus Kristus. Ja, till och med ännu längre tillbaka eftersom Islam är en tillbakagång i förhållande till rättsförhållandena i det romerska samhället. Sekularisterna å andra sidan hävdar gärna att allt detta är ett resultat av "Upplysningen" på 1600-1700-talet. Kan någon då upplysa mig om vad det var som "Upplysningen" lyste upp förutom det som alla de djupt religiösa vetenskapsmännen åstadkommit i sin iver att "ära Gud" (t.ex. Newton, Galilei, Kopernikus, Kepler etc., etc.).

Vi kan ju titta på de samhällen som tog avstånd från judeo-kristendomen, det nazistiska och de kommunistiska. Resultat: 262 miljoner dödade av sina egna ateistiska regeringar. Det mest fasansfulla är naturligtvis det som hände i Kambodja 1975-78.

Och då är det så här: 1924 (vid Lenins död) utgjorde kommunisterna 0,5 % (≈480.000) av Sovjets befolkning. Ändå kunde denna lilla minoritet inom mycket kort tidsrymd ta ett stryptag på hela befolkningen och mörda var 4:e människa. Pol Pots anhängare var också en minoritet men lyckades ändå inom 3 år mörda var 3:dje-4:e kambodjan. Det vi har framför oss kan vara något liknande. Jag är övertygad om att den absoluta majoriteten av de svarta amerikanerna (och många vita) kommer att konvertera till Islam (Svarta Pantrarna leds idag av en medlem of Nation of Islam). Bibeln talar t.ex. om "Det Stora Avfallet" från kristendomen under denna tid - och det är också det vi ser. Min personliga farhåga är idag att det hela skulle kunna få samma snabba förlopp som i Kambodja fast nu inte i lokal utan i global skala. Så jag tror inte att du skall ägna dig åt att kalla alla som oroar sig för "rasister". Oron är välgrundad, det kommer du säkert snart att få erfara.

- - -
En kommentar av SB till "Samtalet"