lördag 7 april 2012

Dannebrog skal beskyttes!

På Frederiksborgmuseet hænger der en kopi af vort ældst kendte korsflag, som var fra Erik af Pommerns tid. Det erobreres af lybækkerne i et søslag i Øresund 1427. De hængte det op i deres Mariakirke, hvor det blev ødelagt ved bombaredmentet under sidste krig. Her er en afbildning, der viser jomfru Maria og Skt. Jacob med muslingeskallen (pilgrimstegnet fra Compostela) og videre de kongelige leoparder og Erik af Pommerns pommerske grif.

Griffen har overlevet i Malmø byvåben (nu Skånes våben), som netop skyldes kong Erik af Pommern, der - som ingen anden - så Øresunds handelsmuligheder og oprettede den givtig Øresundtold.

Det radikale mf Zenia Stampe vil skrotte flagreglerne, så man i de danske kolonihaver og andre steder kan flage somalisk, pakistansk, tyrkisk mm. Dansk Folkeparti fremsætter derfor nu et forslag i Folketinget om at beskytte Dannebrog.

Læs videre >>