fredag 13 april 2012

De så kallade humanisterna stödjer saudiskt moskébygge

Islamiseringsorganisationen "Humanisterna" är drivande kraft bakom byggandet av Göteborgs moské, med finansiering av den islamiska diktaturen Saudiarabien. Organisationen betecknar sig som ateistisk men gör undantag för islams gud. I likhet med islamiseringsorganisationen Expo försöker man gömma sig bakom en vacker mask, men Allah ska med!