tisdag 10 april 2012

I Lust men inte Nöd?

I Sverige är den främsta anledningen till skilsmässa "slitningar som uppstår därför att man inte kan komma överens om arbetsfördelningen i hemmet".

I Lust men inte Nöd?