tisdag 17 april 2012

Hjärngympa

En specifik gen, kallad HMGA 2, kan vara en av förklaringarna till varför vissa folkslag är mer intelligenta än andra.

Två amerikanska forskare, doktorerna Henry Harpending och Gregory Cochran, hävdar att det finns ett samband mellan ärftliga ämnesomsättnings-sjukdomar som förekommer speciellt hos ashkenazi-judar och deras höga IQ.

Judisk genialitet