fredag 28 september 2012

Polyamoröst miljöparti utmanar välfärdsstaten

I vissa avseenden ligger Sverige till och med före den "arabiska våren" när det gäller sharialagar. Sedan många år vill Miljöpartiet tillåta så kallade polyamorösa äktenskap, anledningen är islams polygami. Strategin är klar, alla legala hinder ska undanröjas för en "polyamorös" man med fyra fruar att utmana välfärdsstaten. En muslimsk man som lever med fyra fruar i Sverige kan leva mycket gott på skattebetalarnas bekostnad.
Ett argument mot månggifte är att det öppnar porten på vid gavel för fri invandring från muslimska länder. Om en man kan ha fyra fruar, vilken anhöriginvandring det skulle bli! Vi bör stämma i bäcken med tanke på den enorma befolkningsexplosionen i muslimska länder.

. . Halalgris i säcken