fredag 7 september 2012

Nu gör Stellan comeback i riksdagen!

SD:s människosyn har debatterats många gånger, eller rättare sagt demoniserats. Själva får de sällan komma till tals. Men skärskådar man dagens sverigedemokrater är det svårt att se några skillnader i människosyn från de andra riksdagspartierna. Det är inte för att de inte gillar utlänningar som de vill stoppa invandringen, utan för att Sverige inte klarar av den.

Stellan Bojerud har en lång karriär inom bland annat försvarsmakten där han nådde graden överstelöjtnant och även var huvudlärare i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Under sin karriär belönades han med ett antal utmärkelser och var flitigt förekommande i TV-sofforna som expert under bland annat första Gulfkriget.

Stellan Bojerud är inte den, vilken i mångas ögon, kallas den ”stereotypiska” Sverigedemokraten. Bojerud är ansedd, intellektuell och besitter en gedigen politisk erfarenhet. Han kan heller inte beskyllas för att vara rasist i något avseende (Bojeruds sambo är förövrigt en utländsk kvinna).

Han är däremot en man som sätter folkets intressen i första rummet, inte politikernas eller någon annans. På frågan om han kan tänka sig rösta emot sitt parti svarar Stellan ”Ja” med motiveringen ”Där lojaliteten mot folket är viktigare än partilinjen.”

. . Åsikter förgår men värderingar består