torsdag 27 september 2012

Kyrkklockor är frihetsklockor

Vid moskébyggen görs ofta framstötar om minareter med högtalare, vilket ställer till en del förvirring hos svenska beslutsfattare. Men de debattörer som åberopar "sekulariseringen" för att tillåta muslimska böneutrop känner inte till historien. Det är ju tack vare kristendomen vi fått en åtskillnad mellan religion och politik. "Ge till Gud vad som tillhör honom, och ge till kejsaren vad som tillhör honom," sa Jesus.

Islam är en totalitär lära som inte gör denna åtskillnad, och naturligtvis skulle radikala muslimer avskaffa vår klockringning om de fick en chans.

. . Varför ringer våra kyrkklockor klockan 12 varje dag? Läs vidare här >>