fredag 7 september 2012

EU-standardisering

Kvotering är farligt. Vi är ganska överens om vilka som är män respektive kvinnor. Men när vi talar om invandring flyter religion, hudfärg, etniskt ursprung och nationalitet ihop. Särbehandlingsförespråkarna har mycket att reda ut.

Den medmänsklighet och empati som finns i ett samhälle kan beskrivas som dess sammanhållningskraft. På grund av dålig integration är det inte mycket bevänt med den kraften längre. Samhällets sammanhållning är hotad.

. . Levned og meninger:

“Citat: 'Vi har varit för dåliga på att integrera från början.'

Right. Kan någon förklara för mig hur vi samtidigt med vårt totala fuck-up i förhållande till alla islamiska nationer har varit i stånd till att knäcka integrationskoden vad angår tamiler, kineser och thailändare?

Det måste vara en eller annan EU-standardisering, att integrationen av muslimer i alla nationer i Europa har slagit helt fel.”

"Kristina och Karl Oskar" var framgångsrika därför att de accepterade det amerikanska samhällets värderingar och strävade efter att bli amerikaner. I dagens invandrarsverige borde det vara likadant, men tyvärr vägrar många muslimer att smälta in, deras intoleranta lära förbjuder det. Låt folk tro vad de vill, judar, kristna, hinduer, buddister, ateister, sekulära, men var inte toleranta mot de intoleranta.

Europa-Kommissionens utspel om kvinnokvoter är inte bra. Människor ska behandlas lika och ha rätt att bestämma själva. Det är både en mänsklig och en civil rättighet. EU bryter mot föreningsfriheten. Föreställ er vad ett genombrott för könskvotering i Sverige skulle innebära för de som även vill ha etnisk, ja hudfärgsbaserad kvotering!

. . Positiv särbehandling & kvotering omoraliskt