torsdag 27 september 2012

EU utför livsfarliga och hälsovådliga experiment på människor

EU har förbjudit glödlampor, i stället tvingas vi impregnera våra barn och barnbarn med kvicksilver från lampor som kan ge upphov till hjärn- och njurskador. Kommer ni ihåg att man tidigare skulle lämna in febertermometrar på apoteket. Varför finns ingen återvinning av de nya farliga lamporna? Till ingen nytta har svenskarna i generationer strävat efter att göra landet kvicksilverfritt...

Om en energisparlampa går sönder, frigörs kvicksilver (Hg) – vad gör man då?