söndag 25 januari 2009

Sverige i nöd

"Svenskarna har i hög grad lämnat sitt öde i akademiska experters händer," skriver Drokles på Monokultur.
"Om man vill ha en förklaring på svenska förhållanden är det därför värt att se lite på dessa experters tankegods och det kunde man få ett litet smakprov på i förra numret av Weekendavisen, där den norska religionshistorikern Anne Sofie Roald från Malmö Högskola och den svenske journalisten Bjarne Stenquist docerer verkligheten genom svenska, åh så svenska briller:"

"I västvärlden var det protestantismen som banade väg för mer världsligt präglade inställningar. I länder med muslimsk majoritetsbefolkning är det, kanske en smula förvånande, islamismen och dess tydliga politiska agenda, som tycks spela en liknande roll. I centrum för denna utveckling står Det muslimska Brödraskapet, en organisation som är verksam i hela den muslimska världen.

I länder som Egypten och Jordanien kan se hur Broderskabet "sekulariseras". Allmänt gällande mänskliga rättigheter såsom rättigheter för religiösa minoriteter och kvinnor får en allt mer framträdande plats."
Min reaktion: dessa akademiker ljuger skamlöst! Allt fler kvinnor kapslas in i tyg och förtrycks, för att inte tala om förföljelsen av kristna och judar. Lögner och skönmålningar, syftet kan inte vara något annat än att göra Broderskapet och islam mer aptitligt för oss nordbor. Vilka förrädare! Men det är bäst att jag låter Drokles föra ordet:

"Vad vi ser är inte en demokratiseringsprocess i den muslimska världen, men en islamifieringsprocess där olika islamistiska grupper i ett uppror mot ulemans (de lärdas) tolerans mot dekadenta och västligt inspirerade diktatorer och samhällsinstitutioner dyker ner i Koranens och profetens universum av våld och underkuvande och massuggestion. Det existerar nämligen inte någon individualisering i den muslimska tron, som det gör i den kristna, där Gud älskar alla sina barn, vilket är en utmaning och inte en påbjuden lag.

Debatten i den islamiska världen refererar till islams essens och sanningen om Guds ord, och så länge som den är en gemensam referens kommer islam att vara förutsättningen. I den islamiska världen intas det offentliga rummet av traditionell symboldyrkan, som slutligen tyranniserar alla till underkastelse under de religiösa och helt anti-sekulära krafterna. En process, vi också känner i vår egen del av världen.

De totalitära rörelserna har alla har en entydighet, om det är proletariatets diktatur, Ledaren, eller i det här fallet införandet av Kalifatet, och man bör inte förvänta sig att de många fraktionerna kommer att hålla varandra i schack i en evig pluralism i vars kölvatten ett fritt utbyte av åsikter frodas. Precis som man såg med de modernistiska ideologierna i Tyskland, Ryssland, Kina, Kuba etc. är just det fenomenet att Broderskapet och dess många konkurrenters utgångspunkt är lika, innebär ju att de bara är variationer på samma tema. Därför kommer vi att se den ena fraktionen uppsluka, utkonkurrera eller utplåna den andra tills en vinnare har hittats och man har uppnått enighet. Oavsett om det går igenom lögner och våld är det bara taktik på vägen mot det slutliga Kalifatet."

Skenet bedrar. Roald och Stenquist har blivit förförda av egyptiska och jordanska muslimer som är trendiga men lika islamistiska för det.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar