tisdag 27 januari 2009

Muslimer på hugget i Spanien

I Europa ivras det för multikultur. Varför godtar vi då att det växer fram en muslimsk monokultur i Asien? Hinduer, sikher, buddhister, kristna förföljs. I Libanon har de kristna gått från att vara en majoritet till att nu utgöra 30 procent av befolkningen. I Syrien från en tredjedel till tio procent, och i de palestinska områdena från 15 till 2 procent.

Är det rimligt att islamisterna får bygga moskéer i Europa när de bränner och river kyrkor i sina egna länder? Den tredje mars förra året revs en kyrka i Benin i Afrika tre dagar efter den var byggd. Flera kyrkor i Pakistan har förstörts.

Muslimer i Spanien kräver av påven att få tillbaka katedralen i Cordoba. Eftersom moskén som blev en katedral byggdes där en kristen kyrka låg får vi hoppas påven inte ger efter. I Kosovo använder muslimerna katedralen i Pristina som offentlig toalett.

Islamisterna kommer inte vara nöjda förrän alla icke-muslimska heliga platser har försvunnit och alla människor är underkastade deras vilja.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar