lördag 16 juni 2012

Spermierna blir längre med åren – men blir de lekfullare?

Kromosomernas yttersta ändar kallas telomerer. Dessa fungerar som ett skydd för kromosomerna och förhindrar att arvsmassan skadas. Telomerernas längd avgör i hög grad hur gamla vi blir – och orättvist nog är längden genetiskt programmerad vid födseln. Vi föds med längre eller kortare telomerer, och detta avgör delvis vår livslängd.

Men det finns ett märkligt undantag från den här regeln. Hos de manliga könscellerna, spermierna, blir telomererna längre när de åldras – inte kortare som hos alla andra celler.

Män som blir pappor relativt sent i livet får barn med längre telomerer, jämfört med män som fortplantar sig i unga år. Detta kan möjligen vara en av de faktorer som bidragit till att livslängden ökat i många delar av världen.


En ung pigg pappa som inte har glömt bort att leka är ändå att föredra.

. . Livets gåta: din inre fisk