måndag 11 juni 2012

Resultatet av miljöaktivismen är ännu mer nerskitning

Förutsatt att Väst kan befria sig från sin destruktiva klimatreligion, så att nya CO2-alstrande fyndigheter kan utnyttjas, kommer Mellanösterns betydelse för världens energiförsörjning att minska.

Men FN:s klimatpanel utvidgar kampzonen. När man har ett övergripande mål, måste allt annat underordna sig detta. Det värsta som kan ske för miljöpolitiken är en globalisering, för så har ingen ansvaret, och vi får en lika dålig miljö som i det gamla Sovjet.

. . . "Gröna jobb"