tisdag 5 juni 2012

En mycket märklig händelse - men hur förklara?

En mycket märklig händelse - men hur förklara?

Det är en vanlig föreställning i vårt samhälle att den materiella verkligheten är den enda verklighet som finns. Det finns dock mycket som tyder på att så inte är fallet. En titt på nedanstående YouTube-clip skakar säkert om gamla invanda föreställningar och inbjuder till funderingar. I detta YouTube-clip berättar dr. Rudy, en av USAs mest kända hjärtkirurger, för en annan doktor om en händelse under en hjärtoperation som förbryllat honom. Patienten ifråga hade drabbats av en infektion i munnen, som snabbt spridit sig till patientens ena hjärtklaff. Det var bråttom varför han opererades omedelbart. Vissa typer av bakterier frigör nämligen ett enzym, som inom bara någon dag kan förstöra klaffen så att denna läcker kraftigt och gör att hjärtats pumpmekanism inte längre fungerar. Hjärtklaffbytet lyckades. Men när man skulle avsluta operationen, koppla bort hjärt-lungmaskinen och låta hjärtat pumpa runt blodet, så lyckades man inte hur man än försökte med olika typer av hjärtmuskel-stärkande droger. Efter många timmar tvingades man ge upp. Man stängde av hjärt-lungmaskin och respirator och dödförklarade patienten. Narkosläkaren hade inte ätit på hela dagen och försvann för att få i sig en smörgås, och dr. Rudy och en annan kirurgassistent kom tillbaka in i operationssalen och iakttog när den yngste kirurgen drog ihop den öppna brösthålan med endast några enstaka ståltrådar - eftersom patienten ändå skulle rätts-obduceras. Dock hade man av ren trötthet inte brytt sig om att stänga av Ekg-, blodtrycks- och ultraljudsapparaterna som fortsatte registrera via TV-skärm, pappersremsor och videobandspelare. Efter att ha visat på totalt upphörd hjärtaktivitet i 20-25 minuter uppträder så plötsligt enstaka elektriska Ekg-komplex på skärmen, som efterhand blir till regelbundna hjärtslag med registrerbart blodtryck varför alla högljutt återkallas till salen. Man börjar åter ventilera och ge syrgas via respiratorn och avslutar operationen genom att sy ihop bröstkorg och hud på sedvanligt sätt. Patienten överlever och befinnes till allas oerhörda förvåning vara helt utan hjärnskador, trots att han bevisligen varit utan blodcirkulation till hjärnan i minst 20-25 minuter. Men detta var inte det enda konstiga. Det som verkligen förvånade dr. Rudy var patientens berättelse att hans 'medvetande' under den långa perioden utan syrgastillförsel till hjärnan 'svävat' uppe under taket och korrekt kunde beskriva vad som skedde i operationssalen (kroppen proppfull med sömnmedel och med igentejpade ögonlock).

Dr. Rudy berättar vidare att han hade en föredragning om detta fall på ett nationellt möte i USA med 13 andra hjärtkirurger. Samtliga av dessa kunde berätta om liknande helt oförklarliga episoder i operationssalen. Så dr. Rudy's fall är på intet sätt unikt.
Att medvetandet (=själen, sinnet) lämnar kroppen och kan se, höra och läsa tankar utanför hjärnan har beskrivits i hundratals fall under de senaste decennierna. Hjärtprofessorn Michael Sabom anger t.ex. att 70 % av de patienter som är nära döden i hans undersökningar beskriver en eller flera sådana upplevelser. Så denna del, som förbryllade dr. Rudy, stämmer överens med vad man tidigare visste och har åskådliggjorts här i ett tidigare inlägg. Fenomenet kan inte förklaras med nuvarande vetenskapliga paradigm att verkligheten består av endast materia. Det skulle emellertid kunna förklaras av att hjärnan och medvetandet är två separata enheter, som normalt samverkar men som i vissa situationer kan skiljas åt. Detta är också vad många forskare fört fram som en trolig hypotes, t.ex. hjärnkirurgen Wilder Penfield, nobelpristagarna i Fysiologi och Medicin 1963 och 1932, neurofysiologen Sir John Eccles respektive "neurofysiologins fader" Sir Charles Sherrington, som i förordet till sin stora lärobok i neurofysiologi 1947 skrev: "Att vår existens skulle bestå av två grundläggande element innebär, antar jag, ingen större inneboende osannolikhet än att den skulle vila på bara en." Således skulle verkligheten kunna bestå av både ett materiellt och ett andligt element. En förbjuden tanke enligt våra ateister men inte enligt framstående neurofysiologi-forskare.

Det är mycket svårare att förklara att en hjärna som bevisligen varit utan syrgas i minst 20-25 minuter klarar sig utan hjärnskador. Gränsen för obotliga hjärnskador anses ligga vid 3-4 minuters utebliven blodtillförsel. Förloppet kan emellertid inte förklaras av att patientens hjärna skyddats genom att varit nedkyld, som i fallet med Pamela Reynolds. Man försöker nämligen aldrig att koppla bort hjärt-lungmaskinen förrän patientens temperatur är i stort sett normaliserad (>36-36,5 °C). Och därför förblir denna del av berättelsen oförklarlig. Man kan spekulera i 'andligt' eller 'gudomligt' ingripande om man inte likt ateisterna helt utesluter sådana skeenden a priori. Och man kan naturligtvis försöka förklara det med något materiellt, som ännu inte är känt för oss.

/Helige Stefan

4 kommentarer:

Anonym sa...

Inget konstigt med detta. Det är ju samma sak med en dator.
En dator kan ju ingenting med enbart sina maskinella komponenter, hårddisk, processor mm.
Den måste ju för att kunna användas ha en själ dvs ett operativsystem för sin funktion.
Samma med en människa.
En själ som håller kroppen vid liv. Hjärnan är själens främsta instrument.
Det återstår mycket för den konventionella vetenskapen att upptäcka.
Rune

Anonym sa...

Utanför kroppen upllevelser. En del upplevare uppger sig ha sett föremål i rummet som har varit dolda för personens fysiska ögon. Dubbelblind-tester där en försöksperson t.ex. ska fastställa motiv på fotografier som är avskärmade för de fysiska sinnena har dock visat negativt resultat.
Utanför kroppen-upplevelser tillhör de mest undersökta paranormala fenomenen, mest till följd av förhoppningar om militär användning. Ett exempel är Project Stargate som är ett av de längsta statligt finansierade forskningsprojekten i USA:s historia. Att döma av Ray Hyman och Jessica Utts genomgång av materialet lades dock projektet ner 1995.
Finns inga belägg alltså, bara de vanliga skrönorna.

Anonym sa...

Till den andre anonym, som fällt en mycket konstig kommentar, så måste jag säga så här: Om hundra människor går ut för att plocka svamp i skogen och nittionio kommer hem med korgarna fulla med svamp men en av dem kommer hem tomhänt, betyder då det att det inte finns någon svamp i den skogen? Det är ungefär så som du resonerar.
Mängder av väletablerade, välrenommerade vetenskapsmän inom det medicinska fältet, professorer inom psykiatri, psykologi, barnmedicin, kardiologi, t.ex. George Ritchie, Raymond Moody, Michael Sabom, Michael Gross, Melvin Morse, Kenneth Ring etc., etc. har gjort omfattande intervju-undersökningar med tusentals patienter som varit nära döden och kommit fram till det som jag redovisar. Dessutom har nobelpristagaren i fysiologi och medicin 1963, John Eccles, som var den som kartlade nervsystemets synapser (du får slå upp på Wikipedia vad som menas med detta), skrivit en tjock bok på 700-800 sidor om problemet ("The Self and Its Brain") tillsammans med en av nittonhundratalets största filosofer, Karl Popper. Vidare har Gallup Jr. gjort en stor undersökning 1982 omfattande 100.000 individer i vilken var 50:e människa (2-3 miljoner i USA) uppgivit att de haft dessa upplevelser. Ingenting av detta har du läst eller tagit reda på. Men Anonym, som är en slags 'back-seat driver' och aldrig någonsin träffat en människa som kunnat berätta, vet bättre. Han är ett slags slughuvud som överglänser alla prominenta forskare. Han har nämligen på internet hittat att en sida, där någon påstått att 'remote viewing' inte håller vad det lovar. Men 'remote viewing' är någonting helt annat än det som beskrivs i denna video. Hur vet du över huvudtaget att det som rapporteras om remote viewing är sant? Det finns ju människor fuskar med vetenskap. Jag har faktiskt läst flera böcker av deltagarna i Stargate, t.ex.Jack McMoneagle, David Morehouse etc. Det är säkert flera än du kan skryta med. Som du vet understöddes Stargate av republikanerna och speciellt Reagan och Busch. Reagan var också väldigt framgångsrik i sin kamp mot östblocket och var den som fick östblocket att falla sönder. Men Bill Clinton var den som lade ner Stargate, eftersom han inte trodde på denna typ av underrättelser (som Reagan och Busch givit sitt stöd). Men så trodde han inte heller på CIA och är den som direkt kan klandras för att Al Qaida kunde planera och genomföra sin olika attacker på USA ostört. Clintons inställning till CIA får en att misstänka att rapporten om Stargate kanske rört sig om ett s.k. beställningsjobb från Clinton för att kunna lägga ner detta. Men om detta vet vi intet.
Vidare pratar du om dubbel-blindtester. Hur gör man dubbelblind-tester vid en händelse som i denna video? Förklara! Är det överhuvudtaget nödvändigt? Vad är det för skillnad på att lägga ut en lapp med okänt budskap på en hylla i operationsrummet som 'själen' får i uppgift att beskriva och sådana gula post-it lappar som beskrevs i denna video. De fanns där inte innan han sövdes och han kunde inte se dem med sina fysiska ögon - men ändå beskriva dem. Blir inte detta likvärdigt med ett slags dubbel-blindtest?
Det är naturligtvis fint att vara skeptisk. Men man skulle önska att du också kunde vara lite skeptisk mot din egen skepticism. Jag får säga som Robin Shadowes uttryckte det en gång - den är tröttsam.
Helige Stefan

a Martin sa...

Håller med om att man ska vara skeptisk åt alla håll. Men att säga att vi måste ha en själ är verkligen ett antagande. Vad är en själ? Vad är gud? Vad är jaget? Det är inte mycket vi begriper av detta och så länge alla ”near death experiences” baseras på vad ett antal individer upplevti sina huvuden är det svårt att dra några slutsatser. Räcker ju med att se till ens vanliga drömmar under natten för att mycket ska bli flummigt och svårtolkat.

Vi har ingen koll. Att säga att det måste finnas en gud och att vi alla har en själ är att göra ett kraftigt antagande. Bara för något känns på ett visst sätt behöver det inte vara så.

Skicka en kommentar