fredag 1 juni 2012

Fri marknadskapitalism är ärlig om den får hållas utan inblandning

Det blir snett och fel när politiker gynnar kompisar och intressegrupper genom subventioner, avdrag, speciella undantag ......you name it.

. . Ekonomi 101