lördag 9 juni 2012

Gigantisk trångboddhet bland flyktingar leder till expropriering av våra bostäder

Sveriges befolkning ökar med rekordfart, men inte bostadsbyggandet. Politikerna kan inte längre hantera massinvandringen och måste därför ta till desperata åtgärder mot urbefolkningen.

. . . . Läs mer: Hånleendets land