fredag 15 juni 2012

Obama vs Arpaio

Inför presidentvalet har Obama bestämt att USA inte längre ska deportera unga illegala immigranter. Han hoppas på röster från den stora latinamerikanska befolkningen i USA.

Det har pågått "meningsskiljaktigheter" mellan Obama-administrationen och polismyndigheterna i Arizona under lång tid. Speciellt sheriff Joe Arpaio i Maricopa county har vidtagit åtgärder för att stoppa den flod av illegala som väller in i denna gränskommun.

En jämförelse mellan Maricopa county och 'grannkommunen' Pima County:

Mord och politik