måndag 11 juni 2012

En av de allmänt spridda stolligheterna i vårt moderna finansiella system

… är att en nation som balanserar sin budget – det vill säga spenderar mindre än vad den konfiskerar av skatteinkomster – inte längre är norm.

Ett annat sätt att se det